ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ

                                                                                         Αθήνα, 21 Απριλίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: 1335 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ- ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ Αγαπητοί συνάδελφοι,   Σύμφωνα με πληροφορίες από δημοσιεύματα στον τύπο οι  Σύμβουλοι του   ΣτΕ στην διάσκεψη επί της πιλοτικής δίκης της 10ης Ιανουαρίου 2020 φαίνεται να αποφάσισαν με ισχυρή πλειοψηφία  ότι οι περικοπές πού επιβλήθηκαν με τους ν.4051/2012 και 4093/2012…