ΕΟΠΥΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 1269 Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019   ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ   Του  σωματείου με την επωνυμία “Σύλλογος  Συνταξιούχων  Alpha Bank“ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Ιπποκράτους αρ. 8  όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΠΡΟΣ Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)» που εδρεύει…