Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών μας, σχετικά με το θέμα της επικεφαλίδας και για τελευταία φορά, παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, δεν έχουν αποστείλει ακόμα στο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ φωτοαντίγραφα παραστατικών, που αφορούν έξοδα κηδείας ή επίδομα συμπαράστασης, που τα πρωτότυπά τους καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της 12ης Φεβρουαρίου 2012 να τα αποστείλουν στο ΤΑΥΤΕΚΩ –ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Χαρ. Τρικούπη 6-8-10, 10679 Αθήνα), έτσι ώστε να ακολουθήσει σχετικός έλεγχος, προκειμένου να εξοφληθούν, μετά βέβαια από σχετική απόφαση του Υπουργείου.

Η αποστολή των ως άνω φωτοαντιγράφων θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του (της) ασφαλισμένου (ης) ότι δεν έχει για την ίδια αιτία εισπραχθεί χρηματικό ποσό από το ΤΑΥΤΕΚΩ ή άλλο φορέα.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ανωτέρω φωτοαντιγράφων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2015.

 

Με εκτίμηση,

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ