ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΦΩΤΟ

Πραγματοποιήθηκε στις  6 Μαρτίου 2018 στο Ξενοδοχείο  ¨ ΤΙΤΑΝΙΑ¨, η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας στην οποία εγκρίθηκαν ο Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Ισολογισμός διαχειριστικής περιόδου 1/1/2017 – 31/12/2017,  ο προϋπολογισμός 2018 καθώς και ο προγραμματισμός δράσης του Συλλόγου και έγινε λεπτομερής ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Συλλόγου 2017 από τα μέλη του Δ.Σ.

Ειδικότερα η Πρόεδρος του Συλλόγου συν. Ελένη Μωραΐτη αναφέρθηκε στις Δικαστικές Διεκδικήσεις του Συλλόγου μας.

Εισήγηση συν. Ελένης Μωραΐτη