Μητέρες

Όσες γυναίκες είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης με διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την 31-12-2012 αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το σχετικό όριο ηλικίας μέχρι την 18η Αυγούστου 2015 θα δουν το όριο ηλικίας τους να αυξάνεται.

Αναλυτικά :

  1. Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ μητέρα είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 55 πλην όμως γίνεται 55 ετών τον 12/2016. Η συγκεκριμένη υπάλληλος θα μπορεί να αποχωρήσει πλέον στα 58 της επιβαρυνόμενη με 3 επιπλέον έτη.
  2. Ασφαλισμένη στο ΤΣΠ-ΕΤΕ μητέρα είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα απαιτούμενα 5.500 ένσημα να αποχωρήσει με μειωμένη σύνταξη στα 50 και σήμερα είναι 52 ετών. Η συγκεκριμένη υπάλληλος θα μπορεί να αποχωρήσει άμεσα με μειωμένη σύνταξη πλην όμως η μείωση από 18% που ήταν πριν την 19/8/2015 είναι πλέον 30%.
  3. Ασφαλισμένη μητέρα είχε συμπληρώσει μέχρι το 2010 τα απαιτούμενα 25 έτη για να αποχωρήσει με πλήρη σύνταξη στα 50 πλην όμως σήμερα είναι 48 ετών και γίνεται 50 το 2017. Η συγκεκριμένη υπάλληλος θα μπορεί να αποχωρήσει πλέον στα 58 και 6 μήνες της επιβαρυνόμενη με 8 έτη και 6 μήνες στην επιλογή της πλήρους.

Όρια ηλικίας για μητέρες το 2016

Ηλικία

Ηλικία συνταξιοδότησης

50

56 και 9 μήνες

52

56 και 9 μήνες

55

58

57

59 και 6 μήνες

58

60 και 3 μήνες

60

61 και 9 μήνες