ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Την  Τρίτη 3.12.2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου του Συλλόγου μας και των Νομικων Συμβούλων μας  κα Φιλιπποπούλου και κα Καπατσώρη   με τον  διοικητή  του   ΕΤΕΑΕΠ κ.Κωνσταντίνου  και  τον Υποδιοικητή  του  ΕΤΕΑΕΠ  κ.Παγώνη,   προκειμένου να τους  εκθέσουμε   κατά  κύριο λόγο το  θέμα της σημαντικής  μείωσης των επικουρικών μας συντάξεων  αλλά  και τις παραμέτρους  που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο υπό διαμόρφωση ασφαλιστικό νομοσχέδιο προκειμένου να μην παραβιάζεται ο πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, οι καταστατικές διατάξεις του Ταμείου μας αλλά και οι παλαιότερες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ολ.ΣτΕ 2199/2010, 2287/2015 επ.)

Στην  συνάντηση αυτή  τονίσαμε εμφατικά  ότι οι  επικουρικές  συντάξεις μας έχουν μειωθεί παρά το νόμο και τις υψηλές  εισφορές   που  έχουμε  αποδώσει .

Ειδικότερα σημειώσαμε  ότι  με τις διατάξεις των Ν.3986/2011, 4024/2011, 4051/2012, 4052/2012 και 4093/2012 η καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη μας  μειώθηκε  κατά μέσο όρο 40% κατά παράβαση συνταγματικών διατάξεων και διεθνών κανόνων δικαίου, ενώ από τον Ιούνιο του έτους 2016 και εφεξής οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις μας μειώθηκαν ακόμη περισσότερο  του άρθρου 96 του Ν.4387/2016 ακόμα και κατά 70%  έναντι της σύνταξης που δικαιωθήκαμε κατά την αποχώρηση  μας  από την  Τράπεζα.

Όλα τα ανωτέρω  σε συνδυασμό με το γεγονός  ότι  η υπαγωγή μας στο ΕΤΑΤ κρίθηκε συνταγματική   από το  ΣτΕ (ΟλΣτΕ 2197/2010 επ.) για το λόγο ότι δεν θίγονται τα κεκτημένα δικαιώματα των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων του  ΤΑΠΤΠ – μελών μας  και διατηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης  μας   ακόμα και μετά την ένταξη  μας στο ΕΤΑΤ, οδηγούν αβίαστα στο  συμπέρασμα  ότι οι  επικουρικές  μας συντάξεις  έχουν μειωθεί παράνομα και αντισυνταγματικά.

Από την  πλευρά τους ο  Διοικητής και Υποδιοικητής  του  ΕΤΕΑΕΠ αναγνώρισαν το  δίκαιο  των αιτημάτων μας  καθώς   και  ότι η μείωση   των   επικουρικών μας συντάξεων  είναι  δυσανάλογη  των  εισφορών που  έχουν καταβληθεί  και δεσμεύθηκαν  αφενός  να μελετήσουν το  θέμα  και να  προτείνουν λύσεις αλλά κυρίως να  ενημερώσουν  για  όλα τα    ανωτέρω τον

αρμόδιο Υπουργό και  Υφυπουργό ενόψει της διαμόρφωσης του ασφαλιστικού  νομοσχεδίου  προκειμένου να  αρθούν οι αδικίες εις  βάρος των συνταξιούχων προερχομένων από την ALPHA BANK.(Τ.Α.Π.Τ.Π.)

O  Σύλλογος  μας  αντιλαμβανόμενος το  επείγον της  καταστάσεως  ήδη  έχει  καταθέσει αίτημα στον Υπουργό κο Βρούτση, ζητώντας του να οριστεί άμεσα συνάντηση εκπροσώπων του Συλλόγου με τον ίδιο, προκειμένου να του εκθέσουμε τόσο τα θέματα των επικουρικών μας συντάξεων όσο και των κύριων και των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος  που έχουν μειωθεί  σημαντικά  ειδικά  και μετά τον επανυπολογισμό τους,  κατ΄εφαρμογή του  Ν.4387/2016.

Εφόσον  οριστεί   η συνάντηση με τον  Υπουργό  θα σας ενημερώσουμε σχετικά  καθώς και  για την  εξέλιξη της.

 

     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                  Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ