Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 1290

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΟΥΦΕΞΗ

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Την Δευτέρα 23 Δεκέμβριου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου μας και της Νομικής Συμβούλου με τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Εργασίας κ. Παναγιώτη Δουφεξή.

Στη συνάντηση οι εκπρόσωποι του Συλλόγου και η νομική σύμβουλος εξέθεσαν τους λόγους για τους οποίους στο νομοσχέδιο για το νέο ασφαλιστικό πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία, έγγραφα και οι δικαστικές αποφάσεις που προσκομίσαμε ενώπιον τόσο των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ προκειμένου οι συνταξιούχοι κύριας και επικουρικής ασφάλισης του αλλά και οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΑΠΤΠ  να λαμβάνουν σύνταξη που θα είναι ανάλογη στις εισφορές που έχουν καταβάλει καθ όλο το διάστημα του εργασιακού τους βίου και σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ.

Ο κ. Παν. Δουφεξής μας ενημέρωσε ότι οι αναλογιστικές μελέτες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και στο νέο νομοσχέδιο έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που έθεσαν οι  υπ΄αριθμ. 1890/2019, 1891/2019 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (αύξηση ποσοστού αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων  για όσους έχουν πάνω από 33 χρόνια ασφάλισης , αύξηση επικουρικών συντάξεων σε όσους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 €) .

Στο ερώτημα μας αν στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο υπάρχουν προβλέψεις για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος των οποίων οι συντάξεις μειώθηκαν  με το άρθρο73Α του Ν. 4387/2016 κατά παράβαση της συλλογικής αυτονομίας,  

των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5,  22 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του ΠΠΠ ΕΣΔΑ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) μας ενημέρωσε ότι εξ όσων γνωρίζει το νέο νομοσχέδιο δεν θα περιλαμβάνει διατάξεις για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Ακόμα μας δήλωσε ότι η βάση υπολογισμού (συντάξιμες αποδοχές) για τον υπολογισμό των συντάξεων των νέων συνταξιούχων και τον επανυπολογισμό των παλαιών δεν θα αλλάξει.

Στο τέλος της συνάντησης καταθέσαμε και στον Διευθυντή του Υπουργού όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν το δίκαιο των αιτημάτων μας για την πλήρη αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

1290_30.12.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ‘ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. κΚ ΔΟΥΦΕΞΗ ΠΑΝΑΓ.’