Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020
Αριθ. Πρωτ. : 1371

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις 15-7-2020 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου και της νομικής μας συμβούλου με την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Καρασιώτου Παυλίνα και τη νομική σύμβουλο του Υπουργείου προκειμένου να τις εκθέσουμε αναλυτικά τις θέσεις και τα επιχειρήματα μας για την άμεση αποκατάσταση των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος των μελών μας.
Κατά την συνάντηση μας αυτή τονίσαμε στην Γενική Γραμματέα ότι οι συνάδελφοι δικαιούχοι προσυνταξιοδοτικής παροχής έχουν υποστεί αφενός όλες τις μνημονιακές και αντισυνταγματικές μειώσεις των νόμων Ν.3986/2011, 4024/2011, 4051/2012, 4052/2012 και 4093/2012, ( βλ. ΣτΕ 2287/2015) και αφετέρου από 1.6.2016 με τον αυθαίρετο επανυπολογισμό της σύνταξης τους με ποσοστό αναπλήρωσης 1,75%, έναντι του ποσοστού 3,30% μεσοσταθμικά που προβλεπόταν στο Καταστατικό του ΤΑΠΤΠ προσβάλλοντας με τον παραπάνω επανυπολογισμό το περιουσιακό δικαίωμα των συνταξιούχων μας. Ειδικότερα επισημάναμε ότι ο καθορισμός ποσοστού αναπλήρωσης μεσοσταθμικά 1,75% για κάθε έτος ασφάλισης, αντί του ποσοστού που ορίζει το ΤΑΠΤΠ πάνω στο συντάξιμο μισθό, για κάθε χρόνο συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ (άρθρο 29 παρ. 3), έρχεται σε αντίθεση : α) με τη διάταξη του άρθρου 53 του Ν. 4387/2016, σύμφωνα με την οποία για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΤ, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης έως την έναρξη ισχύος του νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των καταστατικών διατάξεων του ΤΑΠΤΠ, β) την αρχή της ανταποδοτικότητας, καθώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες εισφορές επί του συνόλου των αποδοχών που έχουν καταβάλει τόσο οι εργαζόμενοι όσο και η Τράπεζα ούτε το συνολικό ποσό που κατέβαλε η Τράπεζα στο ΕΤΑΤ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3620/2007 και γ) το ουσιαστικό δεδικασμένο της υπ΄αριθ. 2199/2010 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Η παραπάνω βάναυση προσβολή του περιουσιακού μας δικαιώματος έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να προκύπτουν συντάξεις μειωμένες ακόμα και 70%. Σημειώσαμε δε εμφαντικά ότι, σε αντίθεση με όλους τους άλλους συνταξιούχους, που έστω και εν μέρει έχει αποκατασταθεί μέρος των συντάξεών τους οι παραπάνω συνταξιούχοι μέλη μας αποτελούν την μοναδική κατηγορία συνταξιούχων που συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να λαμβάνουν τις συντάξεις τους έτι περαιτέρω μειωμένες λόγω του παραπάνω αυθαίρετου επανυπολογισμού.

Καλέσαμε δε την Γενική Γραμματέα να επιληφθεί του φλέγοντος αυτού ζητήματος για τους συναδέλφους μας συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, ζητώντας να προωθηθεί άμεση νομοθετική λύση στο επικείμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η Γενική Γραμματέας από την πλευρά της μας ενημέρωσε ότι ο Υπουργός γνωρίζει το θέμα μας και μελετά όλες τις σχετικές παραμέτρους και οικονομικά στοιχεία.
Τέλος ενόψει και των πρόσφατων αποφάσεων της Ολομελείας του ΣτΕ για τα αναδρομικά των Ν. 4051/2012 και 4093/2012 ζητήσαμε από την Γενική Γραμματέα, λόγω του θεσμικού της ρόλου, να σεβαστεί και να υλοποιήσει το Υπουργείο τις παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ και να προβεί άμεσα και καθολικά στην επιστροφή των ποσών σύνταξης και δώρων που είχαν περικοπεί κατ΄ εφαρμογή των αντισυνταγματικών νόμων 4051/2012 και 4093/2012 στους συνταξιούχους συναδέλφους μας κύριας, επικουρικής και σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος .
Σε απάντηση των ανωτέρω η Γενική Γραμματέας επανέλαβε την δήλωση του Υπουργού ότι το Υπουργείο μελετάει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και, συνεκτιμώντας τις δημοσιονομικές δυνατότητες και αντοχές της εθνικής οικονομίας, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης της απόφασης αυτής.
Συνάδελφοι,
 Η συνάντηση με την Γενική Γραμματέα ήταν αρκετά εποικοδομητική, καθώς η τελευταία μας έδωσε την εντύπωση ότι έχει κατανοήσει το μέγεθος και την σοβαρότητα του προβλήματος, ωστόσο ο Σύλλογος μας θα συνεχίσει να επιμένει και να προσπαθεί με κάθε μέσο που διαθέτει – χωρίς να επαναπαύεται – προκειμένου να αρθεί πλέον η αδικία που έχει συντελεστεί στους συναδέλφους μας του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                                             Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ