Την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 10.30 π.μ.

θα πραγματοποιηθεί  συγκέντρωση γυναικών

στα γραφεία του Συλλόγου της Θεσσαλονίκης

για πρωϊνό καφέ και ενημέρωση.