Συγκέντρωση γυναικών στα Γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων

Ιπποκράτους 8,

την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

και ώρα 5.00μ.μ.