Αριθ. Πρωτ. 1256

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣτΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 18/10/2019  θεωρήθηκαν οι τρεις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (1889/2019, 1890/2019 και 1891/2019) με τις οποίες όπως γνωρίζετε ακυρώθηκαν  και οι τρείς υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. Κατρούγκαλου και αφορούσαν στον υπολογισμό και επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών μας συντάξεων. (ΕΦΚΑ-ΙΚΑ)

Μετά  την ενδελεχή μελέτη από τους νομικούς μας συμβούλους  των παραπάνω  πολυσέλιδων αποφάσεων  (μετρούν πάνω από  100 σελίδες η καθεμια) θα  επανέλθουμε με νέα αναλυτικό σημείωμα για τις συνέπειες στα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα και στις διεκδικήσεις μας.

Θα θέλαμε, ωστόσο, να σημειώσουμε την ιδιαίτερη μνεία της απόφασης στο έννομο συμφέρον του Συλλόγου μας και μελών μας πρώην ασφαλισμένων του ΤΑΠΤΠ οι οποίοι είχαν συμπεριληφθεί στην αίτηση ακύρωσης και από τα στοιχεία των οποίων αποδείξαμε την αντισυνταγματικότητα του επανυπολογισμού των επικουρικών μας συντάξεων  οι οποίες μετά την εφαρμογή του Ν. 4387/2016  μειώθηκαν  σε ποσοστό ακόμα και 70 %

Τέλος, σας επισυνάπτουμε το διατακτικό της παραπάνω σημαντικής απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

Διαβάστε εδώ το ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣτΕ

Ανακοινωση (ΣτΕ ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ)