Αθήνα,16 Νοεμβρίου 2020

                       Αρ. Πρωτ.: 1419

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΕ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ –  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Α. Μετά τις χθεσινές εξαγγελίες του Υπουργού Εργασίας σας ενημερώνουμε ότι η πλατφόρμα για τους 172.222 κληρονόμους που δικαιούνται αναδρομικά του 11μήνου θα ανοίξει εντός της εβδομάδας.

Η διαδικασία , σύμφωνα με τον Υπουργό  θα είναι ηλεκτρονική και δεν θα απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία των συνταξιούχων.

Αμέσως, μόλις γνωστοποιηθεί η σχετική διαδικασία θα σας ενημερώσουμε για τυχόν ειδικότερες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε αλλά και θα συνδράμουμε όσα μέλη μας έχουν οποιοδήποτε θέμα με την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων εγγράφων.

Β. Όπως αναλυτικά σας παρουσιάσαμε στις παλαιότερες ανακοινώσεις μας μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ.1439/2020 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης της 10ης Ιανουαρίου 2020 (στην οποία είχε ασκήσει παρέμβαση ο Σύλλογος μας και συνταξιούχοι μέλη του) δεν καταλείπετε καμία αμφιβολία ότι οι μειώσεις που επιβλήθηκαν με τους ν.4051/2012 και 4093/2012 για το κρίσιμο 11μηνο είναι αντισυνταγματικές όχι μόνο για τις κύριες αλλά και για τις επικουρικές συντάξεις , τα επιδόματα εορτών και αδείας  (κύριων και επικουρικών συντάξεων) αλλά και για τις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Παρά όμως τις σαφείς κρίσεις της παραπάνω απόφασης η Κυβέρνηση με τους       ν.4714/2020 και 4734/2020 και με την σχετική ΚΥΑ (ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)  περιόρισε την καταβολή των αναδρομικών μόνο στην κύρια σύνταξη και στις μειώσεις του 50% των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος , προβλέποντας συγχρόνως ότι για τους συνταξιούχους που δεν έχουν ασκήσει μέχρι 8-10-2020 σχετικές αγωγές αποσβέννυνται όλες οι λοιπές αξιώσεις τους παρεμβαίνοντας ανεπίτρεπτα σε γεννημένα  και κεκτημένα περιουσιακά δικαιώματα των συνταξιούχων .

Για τους λόγους αυτούς ο Σύλλογος μας θα προσφύγει εντός του Νοεμβρίου ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση της ΚΥΑ προκειμένου να υποχρεωθεί η Κυβέρνηση να καταβάλλει άμεσα το σύνολο των αναδρομικών σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους μέλη μας.

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                              Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ