Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.:1381

Προς

τον ΕΦΚΑ

Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας

Διεύθυνση Λοιπών Παροχών

Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών

 

Υπόψη κ. Φουρνάρου ,

 Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε οι νέοι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος δεν ελάμβαναν την σύνταξή τους για δύο και πλέον έτη (2017-2019) καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί η μετάπτωση του μηχανογραφικού συστήματος του τ.ΕΤΑΤ – ΤΑΠΤΠ στον ΕΦΚΑ

Μετά από πολύμηνες προσπάθειες με συνεχείς παραστάσεις, υπομνήματα και έντονες διαμαρτυρίες στον Υπουργό Εργασίας στους Διοικητές και Υποδιοικητές του ΕΦΚΑ στην Διευθύντρια Προμηθειών της Γενικής του ΕΦΚΑ, στον Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΦΚΑ και του αρμόδιου Υπουργού κ. Ι. Βρούτση  που ήταν απαραίτητες για την σύννομη βάσει του Ν. 4412/2016 ανάθεση για ένα χρόνο στην εταιρία UNISYSTEM :

  1. Της Συντήρησης των αδειών χρήσης του λογισμικού εφαρμογής «ΑΤΟΜΟ»
  2. Της τεχνικής υποστήριξης διαχείρισης της καταβολής προσυνταξιοδοτικής παροχής στους δικαιούχους του τ. ΕΤΑΤ – ΤΑΠΤΠ για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική μετάπτωση στα Πληροφοριακά Συστήματα του ΕΦΚΑ και
  3. Της Εξαγωγής των δεδομένων που απαιτούνται για την υλοποίηση της μετάπτωσης στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ

Επειδή, εξ όσων γνωρίζουμε εντός του Οκτωβρίου 2020 λήγει η σχετική σύμβαση με την εταιρία UNISYSTEM παρακαλούμε να μας ενημερώσετε  εγγράφως για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί για την οριστική μετάπτωση του μηχανογραφικού συστήματος του τ.ΕΤΑΤ-ΤΑΠΤΠ στο πληροφοριακό σύστημα του e- EΦΚΑ

Σε κάθε περίπτωση  και επειδή δεν πρέπει να επαναληφθεί η προηγούμενη απαράδεκτη κατάσταση μη έκδοσης και καταβολής συντάξεων στα μέλη μας πρέπει να προβείτε (αν δεν έχετε προβεί) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ανανεωθεί η σύμβαση με την εταιρία UNISYSTEM για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την οριστική μετάπτωση στα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου  Συνταξιούχων ALPHA BANK

      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                              Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ