Αθήνα,28 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.:1298

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε συνεδρίασή του στις 19/11/2019 αποφάσισε και

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και με θέματα:

  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  2. Ημερομηνία Εκλογών για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης, Ελέγχου Εκπροσώπησης και των Περιφερειακών Οργάνων του Συλλόγου.
  3. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Έγκριση Ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 1/01/2019-31/12/2019
  5. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020
  6. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής-Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείρηση
  7. Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Η Γενική Συνέλευση (πρώτη) θα γίνει την Παρασκευή 7/02/2020 στις 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας και για τη σύγκλησή της είναι αναγκαία η παρουσία του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλόγου, δηλαδή 948 μέλη.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση (δεύτερη) θα συγκληθεί την Πέμπτη 13/2/2020 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, με αναγκαία την παρουσία του 1/4 του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλόγου, δηλαδή 711 μέλη.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση καθορίζεται η σύγκληση με όσους παρόντες της:

 

ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

(Πανεπιστημίου 52 – Αθήνα)

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ΩΡΑ 10:30 π.μ.

 

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου μας και για τον λόγο αυτό σας καλούμε όχι μόνο να παρευρεθείτε αλλά να παραμείνετε και μέχρι τέλους της Συνέλευσης συμβάλλοντας έτσι με την παρουσία σας την επιτυχία της.

Εσωκλείουμε για την ενημερωσή σας Προσωρινό Πίνακα με τις παραληφθείσες μέχρι σήμερα στα γραφεία μας υποψηφιότητες.(άθρα16.3, δ-18.4,5) Τελευταία προθεσμία κατάθεσης Υποψηφιοτήτων 31 Ιανουαρίου 2020.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                     Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ανακοίνωση εκλογοαπολογιστικης συνελευσης 28.01.2020