Ο Σύλλογος πιστός στην πολιτική του στην σύναψη συμφωνιών με μεγάλες Κλινικές και Νοσοκομεία της χώρας για την κάλυψη τόσο της πρωτοβάθμιας φροντίδας (Πολυιατρεία) όσο και της δευτεροβάθμιας φροντίδας για όλους τους Συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα προχώρησε σε σε συμφωνία με το Ασκληπείον Κρήτης ως κάτωθι:

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK