ΑΡΧΙΣΕ Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΥΤΕΚΩ (ΕΟΠΥΥ) ΕΤΟΥΣ 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Συνάδελφοι,

Μετά από τις επανειλημμένες επαφές του Συλλόγου Συνταξιούχων, της Ομοσπονδίας ΟΣΤΟΕ και της Συνομοσπονδίας ΑΓΣΣΕ με τον ΕΟΠΥΥ, εγκρίθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015 από το Δ.Σ. η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορά 8.900 εντάλματα, ποσού 1.357.289,44 Ευρώ.

Σήμερα άρχισε η σταδιακή πίστωση των λογαριασμών των Ασφαλισμένων.

Οι σημερινές πιστώσεις αφορούν δικαιούχους ασφαλισμένους εκτός Αττικής. Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την πίστωση και των υπολοίπων οφειλόμενων ιατρικών δαπανών σε Αθήνα και Περιφέρεια.