Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 1304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πιλοτική Δίκη για τα αναδρομικά

 

Όπως σας έχουμε ενημερώσει συζητήθηκε στις 10.1.2020 ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ η πιλοτική δίκη για τις μνημονιακές περικοπές των συντάξεων των Ν. 4051/2012 και 4093/2012, στην οποία άσκησε με χωριστό δικόγραφο παρέμβαση ο Σύλλογος  μας με τη νομική συνδρομή της δικηγόρου Όλγας Αγγελοπούλου, Διδάκτωρ της Κοινωνικής Ασφάλισης, αναλύοντας διεξοδικά όλους τους λόγους που συνηγορούν στην  οριστική δικαίωση των συνταξιούχων μελών μας.

Υπενθυμίζουμε ότι η πιλοτική δίκη θα κρίνει οριστικά για ποιο χρονικό διάστημα είναι δυνατή η διεκδίκηση αναδρομικών που αφορούσαν τις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων μας  και την κατάργηση των επιδομάτων των δώρων και αδείας που επεβλήθησαν με τους  Ν. 4051/2012 και 4093/2012,  αξιώσεις για τις οποίες έχουμε ασκήσει και σχετικές αγωγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, η οποία μετά την εκλογή της ως Προέδρου της Δημοκρατίας  παραιτήθηκε από Πρόεδρος του ΣτΕ   οριοθέτησε το αντικείμενο της δίκης και επεσήμανε ότι  το Δικαστήριο θα κρίνει εάν υπάρχουν  κενά, σε σχέση με τις ήδη εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις του  ΣτΕ (2288/2015 και 1891/2019).

Η κύρια επιχειρηματολογία του Δημοσίου επικεντρώθηκε στην ανάγκη αναγνώρισης από το ΣτΕ  του υπέρτερου δημοσίου- δημοσιονομικού συμφέροντος το οποίο σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ υπερτερεί της αρχής της αναλογικότητας και της αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων, τονίζοντας ότι οι διεκδικήσεις  μπορεί να φτάσουν για το επίμαχο χρονικό διάστημα στο ποσό των 21,5 δις για τις κύριες συντάξεις και στα  5 δις για τις επικουρικές συντάξεις . Ακόμα βασικό επιχείρημα του ΕΦΚΑ  ήταν ότι είναι δυνατόν μια ετεροχρονισμένη οικονομική μελέτη – συνταχθείσα ακόμα και 8 έτη μετά να μπορεί να νομιμοποιήσει αναδρομικώς τις μνημονιακές περικοπές του 2012.

Από την πλευρά μας η νομικός μας σύμβουλος τόσο στο ακροατήριο της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και στο υπόμνημα που κατατέθηκε την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 (προθεσμία που έδωσε το δικαστήριο για την αντίκρουση των ισχυρισμών του

ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ ) ανέπτυξε διεξοδικά τους ισχυρισμούς μας , αντικρούοντας έναν προς έναν τους ισχυρισμούς των αντίδικων Ταμείων εστιάζοντας κυρίως στα κάτωθι :

  • Οι αναλογιστικές μελέτες πρέπει να φέρουν τα χαρακτηριστικά του επίκαιρου και του έγκυρου και μπορούν να διενεργηθούν μόνο πριν από τη θέσπιση και την εφαρμογή των εκάστοτε ρυθμίσεων, αφού τότε μόνο μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο νομοθέτης προέβη στις αναγκαίες σταθμίσεις του δημοσίου συμφέροντος και του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης με γνώμονα την Αρχή της Αναλογικότητας και της μη προσβολής του πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος. Εάν τυχόν επιτραπεί στον ΕΦΚΑ να “δικαιολογήσει” την επάρκεια των συντάξεων με “μελέτη” συντασσόμενη 8 ολόκληρα έτη μετά θα επιτραπεί σε αυτόν να επηρεάσει την έκβαση εκκρεμών δικών προσβάλλοντας το δικαίωμα έννομης προστασίας των συνταξιούχων όταν μάλιστα το κρίσιμο ζήτημα ήδη επιλυθεί με δύο τουλάχιστον αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (2287/2015 1891/2019)
  • τυχόν αναγνώριση αναδρομικής ισχύος της διατάξεως του άρθρου 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016 προσβάλλει και την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, καθώς αυτό                 « ακυρώνει» δικαστικές αποφάσεις και δη της Ολομελείας του ΣτΕ
  • οι αντισυνταγματικές μειώσεις των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 συνέχισαν να επιβάλλονται μέχρι την 31.12.2018, και ουδέποτε καταργήθηκαν ούτε επαναθεσπίσθηκαν μέχρι την παραπανω ημερομηνία, όταν και επήλθε ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων όπως ρητώς αποσαφηνίστηκε με την σκέψη 18 της αριθ. 1891/2019 Αποφάσεως της Ολομελείας του  ΣτΕ με την οποία κρίθηκε ο επανυπολογισμός συνταγματικός από 1.1.2019 και εφεξής. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται και από την υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου, την οποία επικαλούμαστε στην παρέμβαση μας, με την οποία κρίθηκε ότι οι περικοπές που έγιναν στη σύνταξη πρώην δικαστικού λειτουργού μέχρι 30-11-2017 (μετά δηλ . το νόμο Κατρούγκαλου) διενεργήθηκαν δυνάμει του Ν. 4093/2012 ο οποίος έχει κριθεί αντισυνταγματικός και όχι με το Ν. 4387/2016.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι με την εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία μας αποδείξαμε ότι ο ΕΦΚΑ με την αίτησή του για πρότυπη δίκη ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ αιτείται στην ουσία να επανακριθούν ζητήματα τα οποία έχουν ήδη επιλυθεί υπέρ των συνταξιούχων με αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ  .

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμένεται τους επόμενους μήνες και σίγουρα η προσδοκία όλων μας είναι η ελληνική δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δικαιώσει τις διεκδικήσεις μας για την αναδρομική καταβολή των περικοπών των Ν 4051/2012 και 4093/2012 και την καταβολή των δώρων εορτών και αδείας,  προκειμένου να επιτευχθεί ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αποκατάστασης των συντάξεων μας που έχουν πληγεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια σε ποσοστό πάνω από 50%. Συγχρόνως η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά του χρονικού διαστήματος από την έκδοση των υπ΄αριθμ. 2287/2015 – 2288/2015 αποφάσεων του ΣτΕ μέχρι και τον νόμο Κατρούγκαλου (11μηνο 7/2015 – 5/2016) θα αποτελέσει πιλοτική απόφαση και για τους  συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος .

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                         Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

1304_03.01.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ