Με την κάρτα Μέλους του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK, μπορείτε να εκπροσωπείστε σε όλες τις Δικαστικές Διεκδικήσεις, να έχετε πρόσβαση σε Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα, να συμμετέχετε στα Πολυϊατρεία του Συλλόγου Προσωπικού, Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας με προνομιακές συμβάσεις και σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου.