Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 1294

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Παρέμβαση επί της πιλοτικής δίκης που θα διεξαχθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 10-1-2020

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας έχουμε ενημερώσει η αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ με την υπ΄αριθμ. 21/2019 πράξη της έκρινε ότι μετά την έκδοση των υπ’ αριθμ. 2287/2015, 2288/2015 και 1890/2019 και 1891/2019  αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας τίθενται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων και έκανε δεκτό το αίτημα του ΕΦΚΑ να εισαχθεί με την διαδικασία της πρότυπης δίκης, ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή  συνταξιούχων με την οποία ζητούν τα ποσά των  συντάξεων και των δώρων που παρανόμως τους περικόπηκαν με τις διατάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012.

Με δεδομένο ότι η απόφαση που θα εκδοθεί θα κρίνει οριστικά και αμετάκλητα το θέμα σχετικά με τα αναδρομικά στις κύριες συντάξεις μας μέχρι τον επανυπολογισμό αυτών (31.12.2018) καθώς και  τα αναδρομικά των επικουρικών μας συντάξεων μέχρι τον επανυπολογισμό τους τον Ιούνιο του 2016 ο Σύλλογος μας και τα μέλη αυτού που είχαν ασκήσει την αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ  θα ασκήσουν παρέμβαση ενώπιον του ΣτΕ όπου θα τονίσουν όλα εκείνα τα σημεία προκειμένου να δικαιωθούν όλοι συνταξιούχοι μέλη μας που παρανόμως τους έχουν περικοπεί οι κύριες και επικουρικές συντάξεις με τους ν.4051/2012 και 4093/2012.

Συγχρόνως η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα αναδρομικά του χρονικού διαστήματος από την έκδοση των υπ΄αριθμ. 2287/2015 – 2288/2015 αποφάσεων του ΣτΕ μέχρι και τον νόμο Κατρούγκαλου (10μηνο 7/2015 – 5/2016) θα αποτελέσει πιλοτική απόφαση και για τους  συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος .

Συνάδελφοι,

 Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στις 9:30π.μ. ΟΛΟΙ στην συγκέντρωση  στο ΣτΕ (Πανεπιστημίου 47-49).

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                     Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

1294_03.01.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤ. ΔΙΚΗΣ