Σχετικά με την αύξηση της παρακράτησης από κύριες και επικουρικές συντάξεις υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας, διαβάστε: