Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021

Αριθ.Πρωτ.: 1440

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την παραίτηση του συναδέλφου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ από μέλος του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 8 παρ.10α στην θέση του ο πρώτος αναπληρωματικός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΣΣΑΡΗΣ.

 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                         Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ