Αθήνα, 14 Μαϊου 2021
Αριθ.Πρωτ.: 1474

 

Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την παραίτηση της συναδέλφου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ από το Διοικητικό Συμβούλιο (Περιφερειακή Σύμβουλος Ν. Ελλάδος).

Σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 8 παρ.4 στην θέση της ο πρώτος αναπληρωματικός  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΤΑΚΛΑΣ.

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                                  Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ κ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ