Εδώ θα βρείτε ορισμένα παραδείγματα υπολογισμού των μειώσεων σε συντάξεις με βάση το νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο:

Παραδείγματα