Σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι Κύριες Συντάξεις του ΙΚΑ και του Δημοσίου, μηνός Μαρτίου 2016, θα πιστωθούν την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, ενώ οι Επικουρικές Συντάξεις θα πιστωθούν τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου.