Οι ιδρυτές

 1. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 2. ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 4. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 5. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 6. ΓΕΡΟΝΤΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
 7. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 8. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 9. ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 10. ΚΑΖΗΤΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 11. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 12. ΚΑΝΟΥΤΑ ΘΕΩΝΗ
 13. ΚΟΥΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 14. ΚΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
 15. ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 16. ΛΙΓΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 17. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΙΤΗ
 18. ΛΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 19. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ
 20. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 21. ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΝΝΑ
 22. ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 23. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 24. ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 25. ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 26. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 27. ΤΖΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 28. ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η αναθεωρητική επιτροπή

 1. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ Πρόεδρος
 2. ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 3. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 5. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 6. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 7. ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ - ΑΡΧΕΣ

 1. Με την υπ” αριθμόν 2023/88 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ιδρύθηκε το Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» από συνταξιούχους πρώην εργαζόμενους της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, με την προϋφιστάμενη ιστορική της επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ και αργότερα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ.
  Σήμερα το Σωματείο αυτό με έδρα τον Δήμο Αθηναίων φέρει εφεξής την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ.
  Το παρόν Καταστατικό αποτέλεσε εισήγηση ειδικής Αναθεωρητικής Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Ε.Γ.Σ.) του Συλλόγου της 26-01-04.
 2. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι κυκλική και αναγράφει περιμετρικά με κεφαλαία γράμματα τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ και στη μέση τον αριθμό της εγκριτικής απόφασης του Πρωτοδικείου.
 3. Σκοπός του Συλλόγου είναι:
  α. Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων, η κατοχύρωση και προώθηση των κατακτημένων δικαιωμάτων, η ανύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου και η ψυχαγωγία των μελών του Συλλόγου και των οικογενειών τους.
  β. Η ενίσχυση, κατοχύρωση και εξασφάλιση με κάθε νόμιμο τρόπο της δυνατότητας των ασφαλιστικών Ταμείων- Οργανισμών- Φορέων συνταξιοδότησης, υγείας και πρόνοιας, να εκπληρώνουν, να βελτιώνουν και να διευρύνουν τις υποχρεώσεις τους προς τα μέλη του Συλλόγου, που απορρέουν από τα Καταστατικά τους και να τα βελτιώνουν, ανεξάρτητα από ενδεχόμενες μετονομασίες, μετασχηματισμούς, ή και την υπαγωγή τους σε διαδόχους ενιαίους ή μη φορείς και ιδιαίτερα του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (αποκαλούμενου στο εξής για συντομία Ταμείο Αλληλοβοήθειας) και του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως – Γενικής – Αμέρικαν Εξπρές (αποκαλούμενου στο εξής για συντομία Ταμείο Υγείας),
  γ. Η ανάπτυξη πνεύματος και δεσμών αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, συναδέλφωσης, κοινωνικών και οικογενειακών σχέσεων, τόσο μεταξύ των μελών του Συλλόγου, όσο και με τα μέλη του Συλλόγου Προσωπικού ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, τα οποία άλλωστε εξερχόμενα από την ενεργό υπηρεσία και συνταξιοδοτούμενα από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, αυτονόητα, αυτοδίκαια και αυτόματα συνεχίζουν να ανήκουν στην ενιαία οικογένεια της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ ως ισόβια μέλη του Συλλόγου των Συνταξιούχων της (άρθρο 2).
  δ. Η συμπαράσταση στα μέλη του σε περιπτώσεις ιδιαίτερης ανάγκης.
 4. Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου είναι:
  α. Οι ενέργειες και παραστάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου προς τη Διοίκηση της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ και τα Διοικητικά Συμβούλια του Συλλόγου Προσωπικού της, του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και του Ταμείου Υγείας, καθώς επίσης και προς τα Διοικητικά Συμβούλια των ομοειδών ή παρεμφερών Συλλόγων συνταξιούχων και των υπερκείμενων συνδικαλιστικών Οργανώσεων και στις αρμόδιες Κρατικές ή άλλες αρχές, φορείς ή υπηρεσίες Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα.
  β. Η στενή και ειλικρινής συνεργασία με τον Σύλλογο Προσωπικού ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, στον οποίο τα μέλη του Συλλόγου δύνανται να είναι επίσης μέλη (έκτακτα) σύμφωνα με το Καταστατικό του.
  γ. Η επιδίωξη, εδραίωση και ανάπτυξη δεσμών ενότητας και συνεργασίας με ομοειδή ή παρεμφερή Σωματεία ή Συλλόγους και Οργανώσεις για την από κοινού υπεράσπιση και προώθηση κάθε είδους δικαιωμάτων των συνταξιούχων, εφόσον δεν θίγονται τα συμφέροντα των μελών και οι σκοποί του Συλλόγου.
  δ. Η έκδοση ανακοινώσεων, εφημερίδων, ενημερωτικών εντύπων ή η αγορά φυλλαδίων, εφημερίδων, περιοδικών, Βιβλίων και λοιπών εντύπων ή άλλων επικοινωνιακών μέσων ή οπτικοακουστικού υλικού, ενημερωτικού, συνδικαλιστικού, μορφωτικού ή οιουδήποτε περιεχομένου, που θα κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις ανάγκες του Συλλόγου.
  ε. Η δημιουργία ψυχαγωγικής Λέσχης, Βιβλιοθήκης, Δισκοθήκης κλπ., η οργάνωση εκδρομών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών κλπ. συναφών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε ανάλογες εκδηλώσεις του Συλλόγου Προσωπικού ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, ή/και άλλων ομοειδών ή παρεμφερών Συλλόγων συνταξιούχων ή/και άλλων Σωματείων.
 5. Ο Σύλλογος είναι πολιτικά ανεξάρτητος και κομματικά αδέσμευτος. Διοικείται και αποφασίζει για τη δράση του και γενικά για την υλοποίηση του σκοπού του, ελεύθερα και δημοκρατικά, σύμφωνα με το Καταστατικό του, χωρίς οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση, με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα των μελών του. Θέματα που δεν έχουν σχέση με τους σκοπούς και τη λειτουργία του Συλλόγου δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συζητήσεων ή διενέξεων στις Γενικές Συνελεύσεις, στην ημερησία διάταξη ή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων και επιτροπών του Συλλόγου.
 6. Ο Σύλλογος σε περίπτωση αλλαγής για οποιοδήποτε λόγο της επωνυμίας της ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, είναι ευνόητο ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα και έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόσει ανάλογα και τη δική του επωνυμία σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες για να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε πραγματικότητα.

ΑΡΘΡΟ 2: ΜΕΛΗ

Ο Σύλλογος αποτελείται από Τακτικά, Έκτακτα και Επίτιμα μέλη.

  1. Τακτικά μέλη του Συλλόγου θεωρούνται αυτοδίκαια:

α. Όσοι, από τους πρώην εργαζομένους στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ και με την προϋφιστάμενη ιστορική της επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ και αργότερα ΑLΡΗΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ και σε οποιαδήποτε άλλη επωνυμία ενδεχομένως ακολουθήσει, συνταξιοδοτούνται ή/και είναι βοηθηματούχοι του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, σύμφωνα με το Καταστατικό του.
β. Οι χήρες και οι χήροι των συνταξιούχων της προηγούμενης παραγράφου.
γ. Η εγγραφή των ανωτέρω (1.α.-1.6.) στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου γίνεται αυτόματα τον τρίτο μήνα της συνταξιοδότησης τους, εφόσον δεν δηλώσουν εγγράφως την άρνηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους ισόβια και για όσο χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να διαπιστώνει ποιοι από τους συμπεριλαμβανόμενους στις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου Αλληλοβοήθειας, παρ” όλο που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2.1.α. και 2.1.β. δεν είναι μέλη του Συλλόγου και να τους γνωστοποιεί με συστημένη επιστολή ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, αντίγραφο του οποίου συνοδεύει την επιστολή, αυτοδίκαια θεωρούνται ισόβια τακτικά μέλη του Συλλόγου.
ε. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελών μπορεί να γίνει και νωρίτερα του τριμήνου εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει έγγραφη αίτηση που θα του απευθύνει εγκαίρως το ενδιαφερόμενο υποψήφιο μέλος.

 1. Έκτακτα μέλη μπορούν να γίνουν, μετά από αίτηση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, οι λοιποί δικαιοδόχοι της παραγράφου 1, δηλαδή κάθε άλλο συνταξιοδοτούμενο μέλος της οικογένειας αποβιώσαντος συνταξιούχου, για όσο χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
 2. Επίτιμα μέλη μπορούν να χαρακτηριστούν πρόσωπα που πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, είτε με τη δράση τους είτε με δωρεές ή οπωσδήποτε εξυπηρετεί διακεκριμένα τους σκοπούς του Συλλόγου με έγγραφη επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Δίνεται, με προϋποθέσεις η δυνατότητα να γίνουν τακτικά ή έκτακτα μέλη του Συλλόγου, συνταξιούχοι ή και βοηθηματούχοι άλλων ασφαλιστικών φορέων:
  α. Πρώην εργαζόμενοι στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ.
  β. Πρώην εργαζόμενοι σε Τράπεζες Εσωτερικού ή/και Εξωτερικού, όταν οι Τράπεζες τους με οποιοδήποτε τρόπο, σχήμα, μορφή και επωνυμία, ενοποιούνται, συγχωνεύονται ή συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ ή/και παύουν να υπάρχουν, ανεξάρτητα με την τύχη των ασφαλιστικών τους φορέων ή με ενδεχόμενη υπαγωγή τους στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή/και ανεξάρτητα ακόμη με την τύχη ομοειδών ή παρεμφερών συνταξιουχικών τους Συλλόγων.
  Στις περιπτώσεις αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα:
  α. να εγκρίνει σε κάθε τακτική συνεδρίαση του την εγγραφή μέχρι δέκα (10) το πολύ τακτικών μελών,
  β. να εγκρίνει την εγγραφή πέραν του ανωτέρω ορίου μόνον με την ιδιότητα των εκτάκτων μελών,
  γ. να παραπέμπει θέματα μαζικής ή μη εγγραφής ή μετάταξης εκτάκτων σε τακτικά μέλη στην προσεχή Γενική Συνέλευση για τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  1. Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται:

α. Να απολαμβάνουν των ευεργετημάτων και πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η ιδιότητα του μέλους.
β. Να συμμετέχουν ενεργά στη δραστηριότητα του Συλλόγου, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τον Σύλλογο και να θέτουν θέματα για συζήτηση εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.
γ. Να αποχωρούν ελεύθερα από το Σύλλογο οποτεδήποτε επιθυμούν με γραπτή δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας. Μέλη που αποχώρησαν οικειοθελώς μπορούν να επανεγγραφούν στο Σύλλογο, εφόσον η σχετική αίτηση επανεγγραφής που θα υποβάλλουν, θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ. Μέλος του Συλλόγου, που για οποιοδήποτε λόγο και αιτία παύει να συνταξιοδοτείται, αποχωρεί ή διαγράφεται, χάνει την ιδιότητα του μέλους και δεν διατηρεί κανένα δικαίωμα στην περιουσία ή/και τη διαχείριση του Συλλόγου ούτε έχει καμία απαίτηση στις καταβολές του από κάθε είδους οικονομικές τακτικές και έκτακτες εισφορές. Μέλος που έχει διαγραφεί είναι δυνατόν να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής, εφόσον έπαψαν να ισχύουν οι λόγοι της διαγραφής του.

 1. α. Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να τηρούν το Καταστατικό, να υπακούουν και να εφαρμόζουν ανεπιφύλακτα τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των Οργάνων Διοίκησης, που λαμβάνονται νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του και να μη φέρουν εμπόδια στην εκτέλεση και εφαρμογή τους.
  β. Να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και να συμβάλλουν στην επιτυχία των ειδικών και γενικών σκοπών του Συλλόγου.
 2. Τα τακτικά μέλη:
  α. Έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Όργανα Διοίκησης, Περιφέρειας, Έλεγχου και Εκπροσώπησης και γενικά το δικαίωμα ψήφου στην Τακτική και σε τυχόν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και ψηφοφορίες που θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον έτος υπό τον όρο ότι είναι ταμειακώς εντάξει. Ειδικά για τους δικαιοδόχους (χήρες-χήροι) το δικαίωμα περιορίζεται στη συμμετοχή τους στις διαδικασίες εκλογής και δεν δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν στα Όργανα του Συλλόγου.
  β. Ταμειακώς εντάξει, θεωρούνται για τις ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, όσα μέλη έχουν εξοφλήσει το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, όλες τις μέχρι του τέλους του προηγούμενου έτους, οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο και για τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και ψηφοφορίες, όσα μέλη δεν καθυστερούν την καταβολή των αντίστοιχων υποχρεώσεων τους του τρέχοντος έτους πέραν του διμήνου.
  γ. Υποχρεούνται να καταβάλλουν ανελλιπώς τη μηνιαία συνδρομή τους, την εισφορά υπέρ των υπερκείμενων συνδικαλιστικών Οργανώσεων και κάθε έκτακτη εισφορά, που επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
  δ. Δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη άλλου ομοειδούς ή παρεμφερούς Συλλόγου.
 3. Τα έκτακτα και τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και στη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Έχουν όμως το δικαίωμα να μετέχουν με δικαίωμα λόγου και να εκφράζουν ελευθέρα τις απόψεις τους στις Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών.
 4. Στα έκτακτα μέλη είναι δυνατό να επιβληθούν έκτακτες εισφορές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.
 5. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία υποχρέωση για πληρωμή συνδρομών ή άλλων εισφορών, που ορίζουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 1. Τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, ποινές, τα μέλη που:
  α. Παραβαίνουν τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
  β. Παραβαίνουν τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων.
  γ. Καθυστερούν την καταβολή, των προς τον Σύλλογο τακτικών και έκτακτων οικονομικών υποχρεώσεων τους. Καθυστέρηση πέρα των έξι (6) μηνών συνεπάγεται τη διαγραφή του μέλους. Επανεγγραφή του μέλους που διαγράφεται, για καθυστέρηση οικονομικών υποχρεώσεων, είναι δυνατή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον υποβληθεί αίτηση εγγραφής και εξοφληθούν όλες οι μέχρι τη διαγραφή οφειλές προς το Σύλλογο.
  δ. Με τις πράξεις τους γίνονται αιτία ηθικής ή υλικής ζημίας σε βάρος των μελών ή του Συλλόγου.
 2. Οι ποινές που επιβάλλονται είναι:
  α. Προσωρινή μέχρι ένα (1) χρόνο στέρηση των δικαιωμάτων, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3.
  β. Διαγραφή.
 3. Το μέλος που τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής δικαιούται να ασκήσει προσφυγή στην πρώτη μετά την επιβολή της ποινής Γενική Συνέλευση και να ζητήσει την αποκατάσταση του. Η προσφυγή υποβάλλεται έγκαιρα, εγγράφως μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου που υποχρεούται να την περιλάβει στα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής το μέλος δεν υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
 4. α. Την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου του που υποχρεούται να καλέσει το μέλος σε έγγραφη απολογία. Αν η απολογία δεν υποβληθεί μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει χωρίς αυτή.
 5. β. Προκειμένου περί μελών Διοικητικού Συμβουλίου την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκεί πάντοτε η Γενική Συνέλευση με την εισαγωγή του θέματος στην ημερησία διάταξη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 • Α. Πόροι του Συλλόγου είναι:
  1. Η μηνιαία συνδρομή των τακτικών μελών:
   α. Ορίζεται σε μισό τα εκατό (0,5%) πάνω στο μισθό του 15ου κλιμακίου του μισθολογίου του λογιστικού κλάδου της ALΡΗΑ ΒΑΝΚ, στρογγυλοποιούμενο σε δεκάδες. Μεταβολή του παραπάνω ποσοστού, όπως και του τρόπου της είσπραξής του, μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
   β. Η καταβολή της συνδρομής γίνεται:
   i. Για όσους συνταξιοδοτούνται ή επιδοτούνται από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις του, με παρακράτηση του ποσού από τη σύνταξη ή το βοήθημα, από τον τρίτο μήνα της συνταξιοδότησης τους, εφόσον δεν δηλώσουν εγγράφως την άρνηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, στην περίπτωση της αυτόματης εγγραφής του άρθρου 2.1.γ., ή το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την έγκριση της έγγραφης αίτησης τους από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 2.1.ε.).
   ii. Όσα μέλη συνταξιοδοτούνται ή επιδοτούνται από άλλους ασφαλιστικούς φορείς υποχρεούνται στην καταβολή της συνδρομής στα γραφεία του Συλλόγου.
  2. Οι έκτακτες εισφορές που επιβαρύνουν τα τακτικά και έκτακτα μέλη μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
  3. Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές μελών ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, γίνονται αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και με το δικαίωμα της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του διαθέτη.
  4. Οι εθελούσιες εισφορές, επιχορηγήσεις, έκτακτες πρόσοδοι και κάθε είδους μορφή οικονομικής ενίσχυσης προς τον Σύλλογο.
  5. Οι τόκοι καταθέσεων, οι πρόσοδοι από χρεόγραφα και από την αξιοποίηση της περιουσίας του Συλλόγου.
  6. Οι ενισχύσεις και οι κάθε είδους παροχές του Συλλόγου Προσωπικού ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ.
 • Β. Όλες οι εισπράξεις του Συλλόγου:
  α. Κατατίθενται σε Λογαριασμό Ταμιευτηρίου ή/και Καταθέσεων Όψεως, που τηρείται στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ.
  β. Αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση τρεχουσών και εκτάκτων αναγκών και επενδύονται για τη δημιουργία περιουσίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Συλλόγου.
 • Γ. Ειδικά για την αγορά και πώληση:
  α. Ακινήτων απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αυξημένης πλειοψηφίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 17.Β.1, των καθοριστικών της πορείας του Συλλόγου γεγονότων.
  β. Χρεογράφων και την ενοικίαση ακινήτων απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Τα χρεόγραφα κατατίθενται προς φύλαξη επ” ονόματι του Συλλόγου στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ ή σε εταιρείες του Ομίλου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογραφή των σχετικών εγγράφων από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου ή των προβλεπομένων από το Καταστατικό αναπληρωτών τους.

ΑΡΘΡΟ 6: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση των Τακτικών μελών (Γ.Σ.).
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου (Δ.Σ.).
γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη εκλεγμένα με πανελλαδική μυστική ψηφοφορία από τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του.
 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει την ημέρα της συγκρότησης του σε Σώμα.
 3. α. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση του με φροντίδα του πλειοψηφήσαντος συμβούλου ή σε περίπτωση αδράνειας ή αδυναμίας, του αμέσως επομένου κ.λπ..
  β. Συγκροτείται σε σώμα, αφού εκλέξει, με τη συμμετοχή και των τριών (3) ήδη εκλεγέντων πανελλαδικά στα αξιώματα των Περιφερειακών Συμβούλων στις ζώνες Βόρειας (ΒΕ), Κεντρικής (ΚΕ) και Νότιας (ΝΕ) Ελλάδας, τα έξι (6) μέλη από τη γεωγραφική ζώνη της Αττικής (ΑΤ) στα αξιώματα του Προέδρου, των δύο (2) Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία.
  γ. Η εκλογή των συμβούλων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Το ψηφοδέλτιο περιλαμβάνει τα ονόματα των έξι (6) συμβούλων της Αττικής (ΑΤ) και τα έξι (6) αξιώματα. Η προτίμηση εκφράζεται με σταυρό απέναντι από το όνομα κάθε συμβούλου και για το συγκεκριμένο αξίωμα. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να κατέχει περισσότερα από ένα αξιώματα στο Δ.Σ.
  δ. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μεταφέρει τη μόνιμη διαμονή του από το γεωγραφικό διαμέρισμα για το οποίο εκλέχτηκε σε άλλο εκπίπτει από το αξίωμα του και αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό της πρώτης του περιφέρειας. Το ίδιο ισχύει για τους Περιφερειακούς Διευθυντές και τους Εκπροσώπους των Νομών όταν μεταφέρουν την μόνιμη διαμονή τους αντίστοιχα σε άλλη περιφέρεια ή Νομό (άρθρο 20).

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο:
  α. Διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο σύμφωνα με τους Νόμους, τις διατάξεις του Καταστατικού και τα καθοριζόμενα από τη Γενική Συνέλευση πλαίσια και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.
  Αποφασίζει για την ακολουθητέα τακτική, καθορίζει τους στόχους και τα μέσα και προβαίνει στις ενέργειες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση και λύση των συλλογικών θεμάτων και αιτημάτων και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.
  β. Διαχειρίζεται τα οικονομικά και την περιουσία του Συλλόγου και εγκρίνει κάθε δαπάνη μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού του.
  Συντάσσει τον Οικονομικό Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό, που υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
  γ. Συγκαλεί τις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
 2. Το Δ.Σ. συνεδριάζει:
  α. Τακτικά μια φορά το δίμηνο, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση, που αναγράφει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, υπογράφει και απευθύνει ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι αναπληρωτές τους δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης της.
  β. Έκτακτα, σε περίπτωση ανάγκης, οποτεδήποτε ή αν το ζητήσουν εγγράφως πέντε (5) σύμβουλοι.
  Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οι αναπληρωτές τους, είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε έξι (6) ημέρες από την κατάθεση της αίτησης προσθέτοντας στην ημερησία διάταξη όσα θέματα κριθούν ως επείγοντα. Διαφορετικά τα μέλη που την υπογράφουν την κοινοποιούν σ” όλους τους συμβούλους του Δ.Σ. προσδιορίζοντας την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης.
 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παραβρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων, ο Γενικός Γραμματέας ή ο αναπληρωτής του και ένας από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.
  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών με φανερή ψηφοφορία χωρίς να αποκλείεται, κατά την κρίση του Δ.Σ. σε σοβαρά ή προσωπικά θέματα, η μυστική ψηφοφορία.
  Για τη λήψη απόφασης συμπαράστασης μέλους, στα πλαίσια του άρθρου 1.3.δ, απαιτείται ομοφωνία του Δ.Σ. που συνεδριάζει σε ολομέλεια.
 4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν, κατά την κρίση του, αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του, καλούνται με συστημένη επιστολή να δικαιολογήσουν την απουσία τους.
  Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν ή οι απουσίες τους δεν κριθούν δικαιολογημένες, θεωρείται ότι παραιτήθηκαν και αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας στις αρχαιρεσίες.
  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και όταν σύμβουλος ή σύμβουλοι αδικαιολόγητα δεν προσέρχονται στην πρώτη συνεδρίαση για την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και στη συνέχεια αποφεύγουν να παρουσιαστούν στα γραφεία του Συλλόγου. Εάν υπάρχει έλλειψη αναπληρωματικών, τότε συγκαλείται η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου για διεξαγωγή συμπληρωματικών αρχαιρεσιών, μέχρι τη λήξη της απομένουσας θητείας.
  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή έκπτωσης μέλους του Δ.Σ.
 5. α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για θέματα που το Δ.Σ. αποφασίζει κάθε φορά οι τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του μπορεί να γίνονται δημόσια καθώς και να δημοσιοποιούνται τα πρακτικά τους.
  Μπορεί ακόμη με απόφαση του και για διευκόλυνση του έργου του να καλεί στις συνεδριάσεις και όπου αλλού κρίνει, χωρίς ψήφο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και άλλα μέλη του Συλλόγου Προσωπικού ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, εκπροσώπους άλλων σωματείων, ασφαλιστικών ταμείων ή ταμείων υγείας, νομικούς, οικονομικούς ή άλλους συμβούλους, καθώς και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που μπορεί να συνεισφέρει στη μελέτη και πρόοδο των θεμάτων του Συλλόγου.
  β. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης το δικαίωμα να συγκροτεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη του Συλλόγου που προεδρεύονται από έναν σύμβουλο του Δ.Σ.
 6. α. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όπως ορίζονται στο Καταστατικό.
  β. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρέστησαν ή διαφώνησαν, η δε διαφωνία αναγράφεται στα οικεία πρακτικά. Οφείλουν όμως να πειθαρχούν στις αποφάσεις του, να είναι εχέμυθα και να διαφυλάττουν το κύρος του Δ.Σ. του Συλλόγου.
 7. α. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συντάσσονται και τηρούνται πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα που επικυρώνονται και υπογράφονται υποχρεωτικά στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης από όλους τους παρόντες στην προηγούμενη συνεδρίαση συμβούλους.
  β. Πρακτικά που δεν υπογράφονται από έναν ή περισσότερους από τους ανωτέρω συμβούλους κατά την πρώτη (μετά τη συνεδρίαση, στην οποία τα πρακτικά αφορούν) συνεδρίαση στην οποία λαμβάνουν μέρος, θεωρούνται ως επικυρωμένα και απ’ αυτούς.
  γ. Οι σύμβουλοι που απουσιάζουν από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων της συνεδρίας αυτής, με κοινοποίηση σε αυτούς, των σχετικών πρακτικών με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου.
  δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών για την πιστότερη απόδοση τους και την τήρηση ιστορικού αρχείου.
 8. α. Τα μέλη του Δ.Σ. όπως και των άλλων διοικητικών οργάνων του Συλλόγου παρέχουν τις υπηρεσίες στο Σύλλογο χωρίς καμία απολύτως αμοιβή και δεν μπορούν να αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους για ίδιο όφελος μέσω των συναλλαγών, αναλήψεως ή αναθέσεως έργων, προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που διενεργούν για λογαριασμό του Συλλόγου ως εκπρόσωποί του.
  β. Δικαιούνται όμως οδοιπορικά, έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής όταν μετακινούνται για καθημερινές και για έκτακτες ανάγκες του Συλλόγου σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ..
 9. Για τις ανάγκες του Συλλόγου το Δ.Σ., μπορεί, κατά την κρίση του, να προσλαμβάνει το απαιτούμενο προσωπικό των γραφείων του, κατά προτίμηση από οικογένειες συναδέλφων με αναξιοπαθούντα μέλη, να καθορίζει το ύψος των αποδοχών του και τον χρόνο της εργασίας του και να το απολύει, να αναθέτει σε νομικούς, οικονομικούς ή άλλους συμβούλους τη διεκπεραίωση θεμάτων της ειδικότητάς τους, ή και να προσλαμβάνει νομικό σύμβουλο με μηνιαία αποζημίωση.
 10. α. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ανακαλεί από τις θέσεις ευθύνης του οποιοδήποτε από τα μέλη του, να προβαίνει στην ανακατανομή των θέσεων ευθύνης, με την υποχρέωση να γνωστοποιεί την κάθε μεταβολή στα μέλη του Συλλόγου με ανακοίνωσή του. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιεί στα μέλη τυχόν μεταβολή της σύνθεσης του Δ.Σ. λόγω παραίτησης, αποχώρησης, έκπτωσης κλπ. Μέλους του Δ.Σ.< β. Το Δ.Σ. ασκεί την πειθαρχική εξουσία ενεργώντας ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.
 11. α. Αποκλείεται η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλα τα διοικητικά όργανα του Συλλόγου σε μέλη που στερήθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά τους δικαιώματα. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δικαστική απόφαση εκπίπτουν αυτόματα των αξιωμάτων τους.
  β. Τα μέλη του Δ.Σ., τακτικά ή αναπληρωματικά δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και αντίστροφα.
 12. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, από την ημέρα που εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και μέχρι τη συγκρότηση του σε σώμα, οφείλει να διαχειρίζεται τα θέματα του Συλλόγου και να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του και να διευκολύνει το έργο της Εφορευτικής Επιτροπής, χωρίς να δεσμεύει μακροπρόθεσμα τον Σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος:
  α. Εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Σύλλογο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής και γενικότερα κάθε Κρατικής Αρχής, της ALPHA BANK και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως εντολοδόχος και εκτελεστής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
  β. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. (εκτός αν πρόκειται να συζητηθούν προσωπικά του θέματα οπότε τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο Α΄ Αντιπρόεδρος) και είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νομιμότητας, της ευταξίας και της κοσμιότητας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.
  γ. Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων από τα εντεταλμένα Όργανα και το προσωπικό των γραφείων του Συλλόγου.
  δ. Προσκαλεί εγγράφως κάθε μέλος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς το Σύλλογο, φροντίζει για την εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων και μπορεί να ελέγχει οποτεδήποτε τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου και γενικά κάθε οικονομικό στοιχείο και να γνωστοποιεί το αποτέλεσμα στο Δ.Σ. για λήψη σχετικών αποφάσεων.
 2. Ο Α΄ Αντιπρόεδρος:
  α. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο, σε όλη την έκταση των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων και γενικά κάθε σχέση του Συλλόγου με οποιονδήποτε τρίτο.
  β. Φροντίζει για την οργάνωση, λειτουργία των γραφείων, των εντευκτηρίων και των λοιπών χωρών και επιμελείται την καλή κατάσταση των επίπλων και σκευών και γενικότερα κάθε είδους κινητών πραγμάτων της περιουσίας του Συλλόγου.
 3. Ο Β” Αντιπρόεδρος:
  α. Είναι υπεύθυνος για τον λογιστικό τομέα του Συλλόγου, την τήρηση των λογαριασμών, των λογιστικών Βιβλίων, του Βιβλίου περιουσίας και για την ταμειακή διαχείριση του Συλλόγου. Εισηγείται την πραγματοποίηση των δαπανών και ενημερώνει κάθε μήνα το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
  β. Ελέγχει τα παραστατικά του Ταμείου και τα συνυπογράφει κατά την έκδοση τους με τον Ταμία του Συλλόγου. Στο τέλος κάθε μηνός ελέγχει τις εισπράξεις και πληρωμές και το υπόλοιπο του Ταμείου και ευθύνεται για κάθε παράβαση, λογιστικό λάθος ή ζημιά. Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των εσόδων και των δαπανών μέσα στα πλαίσια του Προϋπολογισμού.
  γ. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Α Αντιπρόεδρο, εφόσον απουσιάζουν ή κωλύονται, σε όλη την έκταση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους.
 4. Ο Γενικός Γραμματέας:
  α. Διευθύνει τα γραφεία και το προσωπικό του Συλλόγου.
  β. Φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.
  γ. Τηρεί το Μητρώο των Μελών, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, το πρωτόκολλο και το αρχείο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων καθώς και αρχείο δημοσιευμάτων, εφημερίδων κ.λπ. εντύπων, που αναφέρονται ή ενδιαφέρουν το Σύλλογο.
 5. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:
  α. Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των ψυχαγωγικών, κοινωνικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και των δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου.
  β. Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο σε όλη την έκταση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του.
  γ. Αντικαθιστά τον Ταμία, σε όλες του τις αρμοδιότητες, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και εφ” όσον δεν εκτελεί ταυτόχρονα χρέη Γενικού Γραμματέα. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση γίνεται από οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλο.
 6. Ο Ταμίας:
  α. Ενεργεί τις πληρωμές και τις εισπράξεις και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, τον Β” Αντιπρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα χρηματικά εντάλματα, τα παραστατικά, τις σχετικές αποδείξεις, τα έγγραφα και τις επιταγές, που εκδίδονται με έγκριση τους ή με έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Δ.Σ. και όλα τα σχετικά με τη διαχείριση έγγραφα. Κάθε πληρωμή συνοδεύεται από εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου και τα αντίστοιχα παραστατικά.
  β. Τηρεί σύμφωνα με το Νόμο, το παρόν Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλία Εισπράξεων-Πληρωμών και Διαχείρισης Περιουσίας καθώς και το Λογαριασμό Ταμιευτηρίου ή/και Καταθέσεων Όψεως του Συλλόγου.
  γ. Διατηρεί στο ταμείο του χρηματικό απόθεμα και αναλαμβάνει, με απόδοση λογαριασμού χρηματικά ποσά, οριζόμενα με αποφάσεις του Δ.Σ. για την εξυπηρέτηση τρεχουσών αναγκών του Συλλόγου.
  δ. Φυλάσσει τα παραστατικά εισπράξεων, πληρωμών και λοιπών δοσοληψιών, τα συμβόλαια αγοράς και πώλησης ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων, το αρχείο αποδείξεων, κλπ. και υποχρεούται να τα θέτει στη διάθεση του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου κοίτης Ελεγκτικής Επιτροπής για έλεγχο, με αυστηρή εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του διατάξεων του Καταστατικού.
  ε. Συντάσσει στο τέλος κάθε διμήνου και εκτάκτως όταν κληθεί από το Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση εσόδων-εξόδων και την υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
  ζ. Επιμελείται στο τέλος του χρόνου την έγκαιρη σύνταξη του Απολογισμού, Ισολογισμού και Προϋπολογισμού.
 7. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς Διευθυντές, τις Επιτροπές και τους Εκπροσώπους των Νομών:
  α. Συγκεντρώνουν, ερευνούν, μεταφέρουν και εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο για επίλυση προβλήματα που απασχολούν τα μέλη των Περιφερειών της γεωγραφικής τους ζώνης.
  β. Προγραμματίζουν και εισηγούνται στο Δ.Σ. διάφορες πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, εορταστικές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις και την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους φορείς στις περιφέρειες τους στα πλαίσια των σκοπών και των επιδιώξεων του Συλλόγου.
  γ. Ενεργούν για την ανάπτυξη της επικοινωνίας και τη σύσφιξη των δεσμών τόσο μεταξύ των τοπικών μελών, όσο και μετά μέλη του Συλλόγου Προσωπικού ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ των περιφερειών τους, όπως επίσης και με τα αντίστοιχα μέλη των άλλων γεωγραφικών διαμερισμάτων, ώστε πανελλαδικά να σφυρηλατείται, χωρίς διακριθείς και με κάθε πρόσφορο τρόπο, η ενότητα των μελών των δύο Συλλόγων της ενιαίας οικογένειας ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ.
 8. Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, ως ισότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από απόφαση του, είναι δυνατόν να αναπληρώνουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. σε μέρος ή και σε όλη την έκταση των καθηκόντων του και να τους ανατίθεται η υπευθυνότητα οποιουδήποτε έκτακτου έργου του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζουν, συντάσσουν και συνυπογράφουν:
  α. Την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα.
  β. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τις ανακοινώσεις, όλα τα έγγραφα και γενικά την αλληλογραφία που έχει σχέση με το Σύλλογο και το Δ.Σ..
 2. Ο Πρόεδρος, ο Β” Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας:
  α. Ευθύνονται για κάθε υπέρβαση των δαπανών που προβλέπονται από τον Προϋπολογισμό και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ..
  β. Συνυπογράφουν όλα γενικά τα χρηματικά εντάλματα εισπράξεων και πληρωμών, τα παραστατικά, τις σχετικές αποδείξεις, τα έγγραφα και τις επιταγές. Αντί του Β” Αντιπροέδρου μπορεί να υπογράφει και ο Γενικός Γραμματέας.
  γ. Επιμελούνται, συνυπογράφουν και υποβάλλουν στο Δ.Σ. για έγκριση, τον Οικονομικό Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό.
 3. Ο Α” Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοί:
 4. Συντονίζουν τις δραστηριότητες των Περιφερειακών Διευθυντών, των Επιτροπών και των Εκπροσώπων των Νομών και εισηγούνται στο Δ.Σ. τα επί μέρους θέματα των μελών των Περιφερειών τους.
 5. Ο Α” Αντιπρόεδρος, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοί:
  Προγραμματίζουν και εισηγούνται στο Δ.Σ. πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, εορταστικές εκδηλώσεις, εκδρομές κλπ., στα πλαίσια των σκοπών και επιδιώξεων του Συλλόγου. Επί πλέον συντονίζουν τις σχέσεις με άλλους Συλλόγους, κοινωνικές, πολιτιστικές κλπ. Οργανώσεις και γενικά τις Δημόσιες Σχέσεις του Συλλόγου.
 6. Ο Β” Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας:
  Συνεργάζονται και εισηγούνται στο Δ.Σ. την πραγματοποίηση επένδυσης χρηματικού ποσού σε αγορά ακινήτων ή σε επενδυτικά προϊόντα.

ΑΡΘΡΟ 11: Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή:

 1. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε χρόνο, όπως αυτή εμφανίζεται στον Απολογισμό εσόδων και εξόδων, στα σχετικά βιβλία, στα διπλότυπα εισπράξεων, τις αποδείξεις πληρωμών κλπ.
  Ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ. μετά από κάθε έλεγχο.
 2. Συντάσσει και υπογράφει την ετήσια έκθεση της σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υποβάλλει με τον Απολογισμό και Ισολογισμό, μέσω του Δ.Σ., για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
  Η Γ.Σ. δεν μπορεί να εγκρίνει έγκυρα χωρίς την έκθεση αυτή.
 3. Αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται με τη μυστική πανελλαδική ψηφοφορία των αρχαιρεσιών του Συλλόγου και η θητεία της αρχίζει και τελειώνει μαζί με εκείνη των μελών του Δ.Σ.
 4. Οι εργασίες της Ελεγκτικής Επιτροπής διευθύνονται από τον Πρόεδρο της, ο οποίος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της, αμέσως μετά την εκλογή της.

ΑΡΘΡΟ 12: ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

  1. Ο Σύλλογος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση δύναται:
   α. Να είναι μέλος στην Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.).
   β. Να μετέχει στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Οργανώσεις.
   γ. Να προσχωρεί σε ενώσεις ετέρων Συλλόγων, Σωματείων, Ομοσπονδιών ή και σε άλλες Ελληνικές ή διεθνείς ομοειδείς ή παρεμφερείς συνταξιουχικές Οργανώσεις, με την προϋπόθεση ότι τα Καταστατικά τους δεν έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
  2. Ο Σύλλογος επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο να συμμετέχει με εκπροσώπους του στα κέντρα αποφάσεων των Ασφαλιστικών Φορέων του άρθρου 1.3.β., από τους οποίους εξαρτώνται η συνταξιοδότηση και η υγεία των μελών του, να διεκδικεί την πιστή τήρηση των διατάξεων των Καταστατικών τους και τη Βελτίωση τους και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση των παρουσιαζομένων προβλημάτων ή διαφορών.
  3. Ο Σύλλογος εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου με εκπρόσωπο/ους που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
  4. Οι Εκπρόσωποι του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας και γενικά στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες κλπ. Οργανώσεις και λοιπούς φορείς, είναι υποχρεωμένοι να:
   α. Συνεργάζονται με το Δ.Σ., ώστε πάντοτε στις εκπροσωπήσεις τους να μεταφέρουν τις απόψεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων του Συλλόγου, οι αποφάσεις των οποίων είναι δεσμευτικές γι” αυτούς και οι απόψεις, οι τοποθετήσεις ή οι δεσμεύσεις τους να υπαγορεύονται από την ακολουθητέα κάθε φορά γραμμή, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου.
   β. Ενημερώνουν ανελλιπώς το Δ.Σ. προφορικώς ή εγγράφως για τα συμβαίνοντα στο χώρο που εκπροσωπούν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το κυρίαρχο Όργανο και ασκεί την ανωτάτη Διοίκηση και Έλεγχο του Συλλόγου. Αποφασίζει σύμφωνα με το Νόμο και με τις διατάξεις του Καταστατικού για όλα τα θέματα που αφορούν στο Σύλλογο, προγραμματίζει τη δράση του και γενικά καθορίζει την πορεία του.
 2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση:
  α. Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο για την δράση και την οικονομική διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του Συλλόγου.
  β. Εκλέγει, εποπτεύει, ελέγχει, ανακαλεί ή καταργεί όλα τα Διοικητικά Συλλογικά Όργανα Ελέγχου ή μεμονωμένα μέλη τους, καθώς και τους εκλεγμένους εκπροσώπους σε υπερκείμενες συνδικαλιστικές, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, λοιπές οργανώσεις και λοιπούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.
  γ. Αποφασίζει για, παραπεμπόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέματα μαζικών ή μη εγγραφών τακτικών μελών, ή μετάταξης εκτάκτων σε τακτικά μέλη από τους αιτούντες της περιγραφόμενης στο άρθρο 2.4 κατηγορίας, τα οποία στερούνται έστω της μιας χαρακτηριστικής ιδιότητας του τακτικού μέλους του Συλλόγου (άρθρο 2.1.α και 2.1.β.).
  δ. Ενεργεί ως ανώτερο πειθαρχικό όργανο και αποφασίζει επί των παραπομπών του Δ.Σ. για διαγραφή ή επανεγγραφή διαγραμμένων μελών, επικύρωση ή μείωση άλλων ποινών. Επίσης, ασκεί την πειθαρχική δικαιοδοσία για παραπτώματα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  ε. Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 17.Β.
  ζ. Έχει αρμοδιότητα και αποφασίζει για οποιοδήποτε χωρίς εξαίρεση θέμα που αφορά τον Σύλλογο και τα μέλη του έστω κι αν υπάρχει ειδικά όργανο που αποφασίζει για το θέμα αυτό. Με την αρμοδιότητα της αυτή η Γενική Συνέλευση αναιρεί, εξαφανίζει αποφάσεις του Δ.Σ. και των Οργάνων και λαμβάνει νέες πάνω στο ίδιο θέμα.
  η. Στις Γενικές Συνελεύσεις το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προσκαλεί εκπροσώπους άλλων Οργανώσεων, Συλλόγων, ασφαλιστικών φορέων και ταμείων, καθώς και οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ωφέλιμο για τα συμφέροντα των μελών.
  θ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, ανεξάρτητα αν παραβρέθηκαν σ” αυτήν ή μειοψήφησαν, εκτός αν η απόφαση ακυρωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
  ι. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γ.Σ. έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου με ίδια δικαιώματα (άρθρο 2.1.α. και 2.1.β).
 3. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πρώτο τετράμηνο κάθε χρόνου.
 2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει:
  α. Την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού και της λογοδοσίας των πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση που έληξε, του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της χρονιάς που διανύεται.
  β. Την απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 3. Η Τακτική Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Καταστατικό ή/και τους Νόμους, που έχει σχέση με τις γενικές δραστηριότητες και τους σκοπούς του και συμπεριλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη την οποία καταρτίζει με απόφαση του το Δ.Σ..
 4. Είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν στην ημερησία διάταξη και άλλα θέματα εφόσον υποβληθούν αναλυτικώς και εγγράφως από το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
 5. Η Τακτική Γενική Συνέλευση καθορίζει την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, που δεν μπορεί να απέχει από την ημερομηνία της Γ.Σ. περισσότερο από τριάντα (30) και λιγότερο από δέκα πέντε (15) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 15: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για οποιοδήποτε θέμα.
 2. α. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή
  β. αν το ζητήσουν, με έγγραφο τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο το ένα εικοστό (1/20) των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών καθορίζοντας τα προς συζήτηση θέματα και έναν εκπρόσωπο των αιτούντων. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από την ημέρα που θα υποβληθεί η αίτηση.
 3. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητούνται οπωσδήποτε τα θέματα για τα οποία συγκλήθηκε, αλλά και όσα τυχόν άλλα κρίνει επείγοντα το Δ.Σ. ότι θα πρέπει να προστεθούν στην ημερησία διάταξη πριν τη συζήτηση.
 4. Για τις διαδικασίες της Ε.Γ.Σ. ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις με τις εξής διαφοροποιήσεις:
  α. Για την απαρτία της Ε.Γ.Σ. απαιτείται η παρουσία του ενός δέκατου (1/10) των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου.
  β. Στις συγκαλούμενες με αίτηση των μελών Ε.Γ.Σ. (άρθρο 15.2.β.) είναι υποχρεωτική η παρουσία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που υπέγραψαν την αίτηση συμπεριλαμβανομένων στο ποσοστό της απαρτίας του ενός δεκάτου (1/10), διαφορετικά η Συνέλευση ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην έδρα του Συλλόγου (Αθήνα) με έγγραφη ανακοίνωση – πρόσκληση που ταχυδρομείται στα μέλη και αναρτάται στην είσοδο των γραφείων του Συλλόγου σε όλη τη διάρκεια που παρεμβάλλεται μέχρι την πραγματοποίησή της. Δύναται με μέριμνα του Δ.Σ., να δημοσιευθεί σε ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, ή/και το περιεχόμενο της να κοινοποιηθεί στα μέλη με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 2. Η ανακοίνωση-πρόσκληση εκδίδεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταχυδρομείται το συντομότερο δυνατό.
 3. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται αναλυτικά με ακρίβεια και σαφήνεια:
  α. Ο τόπος και ο χώρος της Γ.Σ..
  β. Η ημέρα, η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της πρώτης και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της δεύτερης και τρίτης συνεδρίασης της Γ.Σ. και ο αριθμός των μελών που απαιτείται για την απαρτία της κάθε μίας.
  γ. Η ημερησία διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων.
  δ. Ειδικά για την Γενική Συνέλευση του έτους των αρχαιρεσιών στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται ακόμη ο Προσωρινός Πίνακας υποψηφιοτήτων (άρθρο 18.4,5).
 4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν, κατά την πρώτη σύγκληση της παρευρίσκεται το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών.
 5. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ., συγκαλείται εντός τριών (3) έως οκτώ (8) το πολύ ημερών:
  α. Δεύτερη Γ.Σ., για την απαρτία της οποίας αρκεί η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) του συνολικού αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών.
  β. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται επίσης εντός τριών (3) έως οκτώ (8) το πολύ ημερών και τρίτη Γ.Σ., που θεωρείται ότι είναι σε απαρτία με όσα από τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη παρευρίσκονται.
 6. Κατά την έναρξη των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων:
  α. Διαπιστώνεται απαρτία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
  β. Εκλέγεται για τη διεύθυνση των εργασιών με ανάταση του χεριού, το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή ο Πρόεδρος και δύο Γραμματείς, που εκτελούν χρέη βοηθών του Προέδρου. Η εκλογή γίνεται μετά από προφορική υποβολή υποψηφιοτήτων και εφόσον δεν υπάρχουν υποψηφιότητες μετά από πρόταση μελών ή οιουδήποτε μέλους. Σε περίπτωση που περισσότερα μέλη επιθυμούν ή προτείνονται από άλλα μέλη να αναλάβουν το έργο αυτό, τότε με φανερή ψηφοφορία εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις. Οι παραπάνω διαδικασίες γίνονται, με μέριμνα του Προέδρου του Συλλόγου.
  γ. Εκλέγεται με μέριμνα του προεδρείου και ανάλογη της προηγουμένης παραγράφου διαδικασία, τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για τη διεκπεραίωση των ψηφοφοριών της Γενικής Συνέλευσης.
  δ. Το προεδρείο καθορίζει την ακολουθητέα διαδικασία και ανακοινώνει τα θέματα και τη σειρά που θα συζητηθούν ή/και θα ληφθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ημερησία διάταξη και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14.3,4.
  ε. Μετά την ανάγνωση του Απολογισμού, Ισολογισμού, Προϋπολογισμού και της Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής, καταρτίζεται πίνακας ομιλητών, καθορίζεται και κατανέμεται ο χρόνος ανάλογα με τον αριθμό τους, υπολογιζόμενης και της δευτερολογίας του Προέδρου ή άλλων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ο Πρόεδρος θα ορίσει και μόνον.
  ζ. Τον λόγο στους ομιλητές παραχωρεί ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη σειρά του πίνακα ομιλητών, ο οποίος και τον αφαιρεί στις περιπτώσεις υπέρβασης του χρόνου που καθορίστηκε ή ο ομιλητής είναι εκτός θέματος.
  η. Στην περίπτωση που απαιτείται λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία, ο Πρόεδρος προτείνει, το είδος της (φανερή ή μυστική), σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού για κάθε θέμα ή κατά τις περιστάσεις, και ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.
  θ. Με τη φροντίδα του προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου μαγνητοφωνούνται οι εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του προεδρείου και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των επισήμων πρακτικών της Γ.Σ., που γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της, από μέλη του Δ.Σ. και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17: Α. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή (ανάταση του χεριού) ή με μυστική ψηφοφορία, ουδέποτε όμως «δια βοής».
 2. Για θέματα προσωπικά, εμπιστοσύνης, μομφής, απαιτείται μυστική ψηφοφορία, με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών. Η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει, μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε άλλο θέμα.
 3. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών.

ΑΡΘΡΟ 17: Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΛΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για την ενοποίηση του Συλλόγου με άλλον ομοειδή ή παρεμφερή Σύλλογο απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών, η δε πρόταση να ψηφισθεί τουλάχιστον από τα τρία τέταρτα (3/4) του όλου αριθμού των ψηφισάντων.
 2. Για τη διάλυση του Συλλόγου ή/και τη διάθεση της περιουσίας του απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία τουλάχιστον των τριών τετάρτων (3/4) του συνολικού αριθμού των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών, η δε πρόταση να ψηφισθεί τουλάχιστον από τα πέντε έκτα (5/6) του όλου αριθμού των ψηφισάντων.
 3. Προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τις περιπτώσεις αυτές συγκαλείται Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση. Όσα μέλη δεν παρευρίσκονται στις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις, ανεξάρτητα με τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους, δύνανται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν ταυτόχρονα ή όχι υπέρ ή κατά των προτάσεων στα πλαίσια της διαδικασίας της πανελλαδικής ψηφοφορίας του άρθρου 19. Για τη διεκπεραίωση της ανωτέρω ψηφοφορίας η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 16.6.γ.
 4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τους όρους (γενικούς και ειδικούς) της ενοποίησης και ειδικότερα για την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στο νέο Σύλλογο ή στη νέα οργάνωση που θα προκύψει μετά την ενοποίηση, ή για τυχόν άλλη διάθεση τους.
 5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος για τη διάλυση του Συλλόγου.
 6. Με τη λήψη απόφασης για διάλυση διενεργείται εκκαθάριση και κλείσιμο των Βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 7. Με συμπληρωματική απόφαση της Γ.Σ. για τη διάλυση του Συλλόγου η περιουσία του μεταβιβάζεται στον Ασφαλιστικό Οργανισμό/Φορέα που εξακολουθεί να καλύπτει συνταξιοδοτικά τα μέλη του, με τους όρους που θα θέσει η Γενική Συνέλευση.
 8. Γενικά, αποφάσεις για καθοριστικά της πορείας του Συλλόγου γεγονότα, λαμβάνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων Β.1 και Β.3 του παρόντος άρθρου.
 9. Η Γενική Συνέλευση για περιπτώσεις του παρόντος άρθρου και μόνον και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την εκλογή Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών σε πρωτεύουσες άλλων Νομών εκτός Αττικής, προκειμένου να διευκολύνει Πανελλαδικές, Περιφερειακές ή τοπικές ψηφοφορίες ταυτόχρονης ή μη διεξαγωγής με τις αντίστοιχες της έδρας του Συλλόγου και. σε συνάρτηση με τις διαδικασίες του άρθρου 19 καθορίζει τις σχετικές οδηγίες.

ΑΡΘΡΟ 18: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Κάθε τρία (3) χρόνια κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, που συμπίπτει με τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και συνέρχεται κατά το άρθρο 14, αποφασίζεται η ταυτόχρονη διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη:
  α. των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Οργάνων Διοίκησης, Ελέγχου και Εκπροσώπησης του Συλλόγου και
  β. των Περιφερειακών Διευθυντών, των Επιτροπών και των Εκπροσώπων των Νομών (άρθρο 20). Η θητεία, όλων των Οργάνων και των εκλεγμένων με τις αρχαιρεσίες μελών, είναι τριετής.
 2. Καθορίζεται ο τόπος, η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Συνήθης τόπος είναι τα γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα, εκτός αν υπάρχει κώλυμα ή άλλος σοβαρός λόγος.
 3. α. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη στα αξιώματα της παραγράφου 1.α διεξάγονται με πανελλήνια μυστική ψηφοφορία, με το Ενιαίο Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο αυτό, με το οποίο ψηφίζουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, περιλαμβάνει σε αυστηρή αλφαβητική σειρά το επώνυμο και το όνομα όλων των υποψηφίων, με το γεωγραφικό διαμέρισμα της μόνιμης διαμονής τους στην κατηγορία οργάνων που ο καθένας διεκδικεί να καταλάβει.
  β. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη στα αξιώματα της παραγράφου 1.β πραγματοποιούνται με μυστική ψηφοφορία με το Περιφερειακό ψηφοδέλτιο, σε κάθε Περιφέρεια και Νομό. Το ψηφοδέλτιο αυτό αφορά αποκλειστικά τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη και υποψηφίους που διαμένουν μόνιμα σε γεωγραφικά διαμερίσματα εκτός ζώνης Αττικής (ΑΤ), η οποία δεν διαιρείται σε περιφέρειες, όπως αναλύεται και καθορίζεται στο άρθρο 20.
 4. Για την έγκαιρη προετοιμασία του Ενιαίου Πανελλαδικού ψηφοδελτίου και των Περιφερειακών ψηφοδελτίων, το Δ.Σ. καλεί με ανακοίνωση του που απευθύνει σε όλα τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου, ανεξάρτητα με τον μόνιμο τόπο της κατοικίας τους, όσους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως επί υπογραφή ή με συστημένη επιστολή προς το Δ.Σ., μέχρι του τέλους Ιανουαρίου του έτους των αρχαιρεσιών, την υποψηφιότητα τους με γραπτή αίτηση για τα αξιώματα που αναφέρονται:
 • Α. Στο Ενιαίο Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο:
 1. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, εννέα (9) μέλη, ανάλογα με τον μόνιμο τόπο της κατοικίας τους στις γεωγραφικές ζώνες:
  α. Αττικής (ΑΤ), έξι (6) μέλη,
  β. Βόρειας Ελλάδας (ΒΕ), ένα (1) μέλος ως Περιφερειακό Σύμβουλο ΒΕ,
  γ. Κεντρικής Ελλάδας (ΚΕ), ένα (1) μέλος ως Περιφερειακό Σύμβουλο ΚΕ και
  δ. Νότιας Ελλάδας (ΝΕ), ένα (1) μέλος ως Περιφερειακό Σύμβουλο ΝΕ, όπως καθορίζονται στο άρθρο 20.1,2.
 2. Για την Ελεγκτική Επιτροπή, τρία (3) μέλη, ανεξάρτητα με τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους.
 3. Για Εκπροσώπους του Συλλόγου στην Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.) και σε άλλες Ομοσπονδίες, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα Καταστατικά τους και τις σχετικές οδηγίες που κοινοποιούνται και καθορίζουν τον αριθμό των εκλεγομένων από όλη την Ελλάδα.
 • Β. Στα Περιφερειακά ψηφοδέλτια:
 1. Για Περιφερειακούς Διευθυντές, επτά (7) μέλη, ένα για κάθε μια από τις ισάριθμες Περιφέρειες του Συλλόγου (άρθρο 20.3,4.
 2. Για Επιτροπές και Εκπροσώπους Νομών, ένα (1) μέχρι τρία (3) μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των μελών, που διαμένουν μόνιμα σε κάθε Νομό (άρθρο 20.5,6.).
 3. Το Δ.Σ. συντάσσει, βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν αλφαβητικά κατά ψηφοδέλτιο και αξίωμα Προσωρινό Πίνακα υποψηφιοτήτων, τον οποίο αναρτά στα Γραφεία του Συλλόγου.
 4. Τις αρχαιρεσίες διενεργεί τετραμελής Εφορευτική Επιτροπή, τα τρία (3) μέλη της οποίας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του έτους των αρχαιρεσιών με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η Γ.Σ. αποφασίσει την εκλογή της με ανάλογη του άρθρου 16.6.β. διαδικασία, το δε τέταρτο είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1264/1982 και προεδρεύει της Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 5. Η Εφορευτική Επιτροπή:
  α. Υποχρεούται μέσα στα χρονικά περιθώρια μέχρι την ημερομηνία της ψηφοφορίας να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την άψογη από κάθε πλευρά διεξαγωγή τους. Για την επίτευξη του σκοπού της, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεργάζεται μαζί της και θέτει στη διάθεση της κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέσο.
  β. Παραλαμβάνει από το Δ.Σ. τις αιτήσεις των υποψηφίων για κάθε αξίωμα και αφού διαπιστώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διάφορα αξιώματα, καταρτίζει και επικυρώνει, με τις υπογραφές των μελών της, τον Οριστικό Πίνακα των υποψηφιοτήτων, τον οποίο αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων του Συλλόγου.
  γ. Λαμβάνει υπόψη της μεταξύ άλλων για την ανακήρυξη των υποψηφίων, ότι στερούνται του δικαιώματος του «εκλέγεσθαι» τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και οι δικαιοδόχοι (χήρες, χήροι) του άρθρου 2.1.β. και αποκλείει ως ασυμβίβαστη την ταυτόχρονη υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
  δ. Προβαίνει στην εκτύπωση του Ενιαίου Πανελλαδικού και των Περιφερειακών ψηφοδελτίων και του αναγκαίου υλικού (φάκελοι, ανακοινώσεις, κ.λπ.).
 6. Στον τόπο της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αναρτά αντίτυπα του Ενιαίου Πανελλαδικού και των Περιφερειακών ψηφοδελτίων.

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 1. Όλα τα τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος σε ψηφοφορίες:
  α. Πανελλαδικές, ανεξάρτητα με τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους με το Ενιαίο Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης, Ελέγχου και Εκπροσώπησης του Συλλόγου.
  β. Περιφερειακές, ανάλογα με το Νομό της μόνιμης διαμονής τους, με το Περιφερειακό ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη των Περιφερειακών Οργάνων του Συλλόγου.
  γ. Έκτακτες για οποιοδήποτε θέμα με πανελλαδική ή περιφερειακή συμμετοχή, που προβλέπονται από το Καταστατικό ή αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση.
 2. Με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής αποστέλλεται σε όλα τα παραπάνω μέλη με συστημένο ταχυδρομείο φάκελος που περιέχει:
  α. το Ενιαίο Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο, που φέρει τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής,
  β. τον φάκελο ψηφοφορίας,
  γ. τον φάκελο αποστολής, σε μεγαλύτερο μέγεθος και
  δ. έντυπο οδηγιών.
 3. Αποστέλλεται με τον ίδιο φάκελο στα μέλη με μόνιμη διαμονή στις ζώνες Βόρειας (ΒΕ), Κεντρικής (ΚΕ) και Νότιας (ΝΕ) Ελλάδας και το αντίστοιχο με την περιφέρεια και το Νομό τους Περιφερειακό ψηφοδέλτιο (διαφορετικού χρώματος), με ιδιαίτερο φάκελο ψηφοφορίας, για την ανάδειξη των Περιφερειακών Οργάνων του Συλλόγου που φέρει τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
 4. Ο φάκελος αποστολής (19.2.γ) αναγράφει με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής στη θέση του αποστολέα, πάνω αριστερά, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Μητρώου του μέλους που θα ψηφίσει και στη θέση του παραλήπτη την ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, POSTE RΕSΤΑΝΤΕ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ – ΑΘΗΝΑ. Στην ίδια όψη, επίσης, υπάρχουν η ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ και επικολλημένα τα ταχυδρομικά τέλη που αναλογούν, ή αποδεικτική της καταβολής των τελών σήμανση.
 5. Δίνεται η δυνατότητα, στη συνέχεια, σε κάθε τακτικό και ταμειακώς εντάξει μέλος του Συλλόγου, ανεξάρτητα με τον τόπο της μόνιμης διαμονής του, να ψηφίσει:
  α. Αυτοπροσώπως, την καθορισμένη ημέρα των αρχαιρεσιών στα Γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας του Δημόσιο Έγγραφο ή το Βιβλιάριο Ασθενείας, ή την κάρτα μέλους, είτε
  β. ταχυδρομικώς σύμφωνα με την εξής διαδικασία:
 1. Όλα τα μέλη τοποθετούν και σφραγίζουν το Ενιαίο Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο στον φάκελο της πανελλαδικής ψηφοφορίας (19.2.β.).
 2. Tα εκτός ζώνης Αττικής (ΑΤ) μέλη τοποθετούν το ευδιάκριτο και διαφορετικού χρώματος Περιφερειακό ψηφοδέλτιο, στον ιδιαίτερο φάκελο της περιφερειακής ψηφοφορίας και τον σφραγίζουν.
 3. Τοποθετούν στη συνέχεια τον/τους φακέλους ψηφοφορίας στον μεγαλύτερο φάκελο της αποστολής (19.2.γ.), τον οποίο αφού σφραγίσουν, παραδίδουν σε οποιοδήποτε Ταχυδρομείο, προκειμένου να αποσταλεί, το ταχύτερο δυνατόν, ως συστημένη επιστολή, στην αναγραφόμενη παραλήπτρια Εφορευτική Επιτροπή στην Αθήνα. Για τη διαφύλαξη του απορρήτου, ο ψηφοφόρος θα πρέπει να αποφύγει να σημειώσει οτιδήποτε επάνω στους φακέλους.
 4. Και στις δύο περιπτώσεις (19.5.α και 19.5.β.) οι ψηφοφόροι έχουν συμπληρώσει προηγουμένως στα ψηφοδέλτια, με ανεξίτηλο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας, μέχρι τόσους σταυρούς προτίμησης, όσοι είναι οι υποψήφιοι για τα διάφορα αξιώματα, όπως αναλύονται στο άρθρο 18 και καθορίζονται στις σχετικές για τις αρχαιρεσίες οδηγίες.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων σταυρών προτίμησης το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο αλλά δεν προσμετρώνται οι σταυροί προτίμησης.
 6. Σε όλη τη διάρκεια διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης των ψηφοφόρων δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μπλε και μαύρου στυλό διαρκείας από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
 7. Η Εφορευτική Επιτροπή:
  α. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας των μελών που ψήφισαν αυτοπροσώπως στην Αθήνα, καταμετρά τους φακέλους με τα Ενιαία Πανελλαδικά ψηφοδέλτια και χωριστά για κάθε Περιφέρεια τους φακέλους με τα Περιφερειακά ψηφοδέλτια. Συντάσσει χωριστά Πρακτικά/ Πρωτόκολλα Ψηφοφορίας για τα μέλη κάθε κατηγορίας. Δεματοποιεί διαχωρισμένους ανά κατηγορία τους φακέλους, μαζί με ένα αντίγραφο των Πρακτικών και τους καταθέτει σε ολομέλεια, παρουσία και όσων εκ των υποψηφίων επι-θυμούν, για την ασφαλή φύλαξη τους, σε θυρίδα του POSTE RESΤΑΝΤΕ του Κεντρικού Ταχυδρομείου. Από ένα αντίγραφο των πρακτικών λαμβάνουν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και όσοι από τους υποψηφίους το ζητήσουν.
  β. Παραλαμβάνει σε ολομέλεια, παρουσία και όσων εκ των υποψηφίων επιθυμούν, το πρωί της ενδέκατης (11ης) ημέρας μετά την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, από το Κεντρικό Ταχυδρομείο:
 1. όσους φακέλους μελών ψήφισαν ταχυδρομικά και έχουν φθάσει σε παραλαβή της στο POSTE RESΤΑΝΤΕ και
 2. τους φακέλους των μελών που ψήφισαν αυτοπροσώπως στην Αθήνα, που φυλάσσει σε ασφαλή θυρίδα του Ταχυδρομείου από την ημέρα των αρχαιρεσιών.

γ. Δεν λαμβάνει υπόψη της, εκ προοιμίου, φακέλους που θα φθάσουν στα χέρια της σε χρόνο μεταγενέστερο από την ανωτέρω παραλαβή της 11ης ημέρας ή/και αναγράφουν ως αποστολέα μέλος που συμπεριλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο των ψηφισάντων αυτοπροσώπως στην Αθήνα ή/και περιέχουν ο καθένας τους περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Ακυρώνει όλα ανεξαιρέτως τα περιεχόμενα σ” αυτούς ψηφοδέλτια, χωρίς να θίγεται, κατ” ελάχιστον, το κύρος της ψηφοφορίας και των εκλογών.
δ. Αποσφραγίζει τους φακέλους αποστολής, καταμετρά τους φακέλους με τα Ενιαία Πανελλαδικά ψηφοδέλτια και χωριστά για κάθε Περιφέρεια τους φακέλους με τα Περιφερειακά ψηφοδέλτια. Συμπληρώνει χωριστά τα Πρακτικά/Πρωτόκολλα της κάθε κατηγορίας με τα ονόματα των ψηφοφόρων που ψήφισαν ταχυδρομικά και αναμιγνύει τους φακέλους της ταχυδρομικής ψηφοφορίας με εκείνους της προσωπικής ψηφοφορίας και επαληθεύει το άθροισμα τους με το σύνολο των φακέλων.
ε. Προβαίνει στο άνοιγμα των φακέλων ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και σταυρών προτίμησης και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της κάθε κατηγορίας. Οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης για κάθε αξίωμα ανακηρύσσονται επιτυχόντες και οι αμέσως επόμενοι αναπληρωματικοί τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση,
ζ. Συντάσσει το Πρακτικό αποτελεσμάτων και ανά κήρυξης των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας για κάθε αξίωμα εκλογής, Περιφέρεια και Νομό.
η. Ανακοινώνει τα αποτελέσματα στο Δ.Σ. και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.
θ. Φροντίζει για την αποστολή των Πρακτικών στους νόμιμους παραλήπτες.

 • Όσοι από τους υποψηφίους του Ενιαίου Πανελλαδικού και των Περιφερειακών ψηφοδελτίων επιθυμούν, δικαιούνται να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν τις διαδικασίες, σε όλα τα στάδια των αρχαιρεσιών και της ανακήρυξης των επιτυχόντων.

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Για την αποτελεσματικότερη πανελλαδική λειτουργία και την ενεργό συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσοτέρων μελών στις δραστηριότητες του Συλλόγου, η χώρα διαιρείται ανάλογα με τον μόνιμο τόπο της κατοικίας τους, σε τέσσερις (4) ευδιάκριτες γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής Διοικητικά Διαμερίσματα και Νομούς:
  α. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΤ) -Νομός Αττικής (Λεκανοπέδιο, Νησιά Αργοσαρωνικού και Κύθηρα).
  β. ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΒΕ) – Μακεδονία και Θράκη.
  γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕ) – Στερεά, Θεσσαλία. Ήπειρος, Νησιά Ιονίου και Βορείου Αιγαίου.
  δ. ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΕ) – Πελοπόννησος, Κρήτη και Νησιά Νοτίου Αιγαίου.
 2. Έξι (6) μέλη από τη ζώνη της Αττικής (ΑΤ) και τρία (3) από τις άλλες ζώνες ένα από κάθε μία συγκροτούν το εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και εκλέγονται με την πανελλήνια μυστική ψηφοφορία των αρχαιρεσιών κάθε τριετίας με το Ενιαίο Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο.
 3. Οι εκτός Αττικής (ΑΤ) ζώνες διαιρούνται στις εξής επτά (7) Περιφέρειες Νομών:
  Α. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής (ΒΕ)
  Β. Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Νομού Σερρών (ΒΕ)
  Γ. Ανατολικής Μακεδονίας (Νομοί Δράμας, Καβάλας) και Θράκης (ΒΕ)
  Δ. Στερεάς, Ηπείρου και Νησιών Ιονίου (ΚΕ)
  Ε. Θεσσαλίας και Νησιών Βορείου Αιγαίου (ΚΕ)
  Ζ. Πελοποννήσου (ΝΕ)
  Η. Κρήτης και Νησιών Νοτίου Αιγαίου (ΝΕ).
 4. Σε καθεμία από τις Περιφέρειες εκλέγονται ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου κάθε τρία (3) χρόνια και με το αντίστοιχο Περιφερειακό ψηφοδέλτιο,
  α. ο Περιφερειακός Διευθυντής και
  β. οι Εκπρόσωποι των Νομών, από υποψηφίους και ψηφοφόρους, όλους ανεξαιρέτως τακτικά και ταμειακώς εντάξει μέλη με μόνιμο τόπο διαμονής στις συγκεκριμένες περιοχές (άρθρο 18).
 5. Σε Νομούς με περισσότερα από δέκα πέντε(15) μέλη εκλέγονται τρεις(3) Εκπρόσωποι και συγκροτούν την τριμελή Επιτροπή Νομού. Σε Νομούς με λιγότερα και μέχρι πέντε (5) μέλη εκλέγεται ένας (1) Εκπρόσωπος Νομού.
 6. Στην περίπτωση που στο Νομό διαμένουν μόνιμα λιγότερα από πέντε (5) μέλη, τότε εντάσσονται για όλες τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη τους στα περιφερειακά αξιώματα, σε Περιφερειακό ψηφοδέλτιο γειτονικών ή άλλων Νομών της Περιφέρειάς τους σύμφωνα με απόφαση που θα ληφθεί από το Δ.Σ..
 7. Νομούς που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα αναδειχθούν με τις εκλογές Εκπρόσωπος ή Εκπρόσωποι ή/και δεν θα συγκροτηθεί η τριμελής Επιτροπή Νομού, τότε το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου, μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, με απόφαση του διορίζει τους κατά την κρίση του, καταλληλότερους για την εκπροσώπηση του.
 8. Τα μέλη της Επιτροπής Νομού εκλέγουν μεταξύ τους τον Γραμματέα της, που προΐσταται σ” αυτή και υπογράφει με ένα μέλος της κάθε έγγραφο. Ο Γραμματέας έχει συντονιστικό ρόλο, εκπροσωπεί παντού την Επιτροπή και τηρεί τα πρακτικά των τοπικών συνεδριάσεων ή/και συνελεύσεων.
 9. Οι Επιτροπές και οι Εκπρόσωποι Νομών συνεργάζονται με τον Περιφερειακό τους Διευθυντή και τον Περιφερειακό Σύμβουλο της ζώνης τους, για να προωθούν τα προβλήματα των μελών τους προς επίλυση στο Δ.Σ..
 10. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές κατευθύνουν και συντονίζουν τις δραστηριότητες των Επιτροπών, των Εκπροσώπων και γενικά των μελών της Περιφέρειας τους. Προγραμματίζουν, εισηγούνται και κινητοποιούν τα μέλη του Συλλόγου με την οργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών τοπικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Σύμβουλο της ζώνης και το Διοικητικό Συμβούλιο.
 11. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές:
  α. Εκπροσωπούνταν Σύλλογο στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες κλπ. Οργανώσεις και λοιπούς φορείς και συμμετέχουν ιδιαίτερα στις σχετικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην περιφέρεια τους σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12.4.
  β. Συμμετέχουν ως τακτικά μέλη στο Πανελλαδικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
  γ. Εκπροσωπούν τους συναδέλφους των Περιφερειών τους στις Γενικές Συνελεύσεις με έξοδα του Συλλόγου.
 12. Οι γεωγραφικές ζώνες και οι Περιφέρειες του παρόντος άρθρου είναι δυνατόν να διαμορφωθούν και να επανασχεδιαστούν, εφόσον παρουσιασθούν δυσλειτουργίες, λόγω απροβλέπτων σημαντικών μεταβολών των αριθμητικών δεδομένων των μελών ή συνεπεία άλλων σοβαρών γεγονότων μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 13. Γενικά, θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στις λεπτομέρειες οργάνωσης, δομής και εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου και των υπηρεσιών του, ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς, ή/και με αποφάσεις του Δ.Σ. ή/και εξουσιοδοτημένων Οργάνων του Συλλόγου, εγκρίνονται, τροποποιούνται ή καταργούνται από το Δ.Σ. ή από τη Γ.Σ. μόνο εφόσον αυτό απαιτείται από τον Νόμο.
 14. ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  1. Τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι επτά (7) Περιφερειακοί Διευθυντές ως εκπρόσωποι των μελών των αντιστοίχων γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας αποτελούν το Πανελλαδικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ, όργανο με αρμοδιότητες συμβουλευτικού χαρακτήρα. Με την έννοια αυτή το Πανελλαδικό Συμβούλιο με τις αποφάσεις/εισηγήσεις του προς το Δ.Σ..
   α. Συμβάλλει στη χάραξη των βασικών κατευθύνσεων του προγράμματος δράσης του Συλλόγου.
   β. Χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για τη δραστηριοποίηση των Επιτροπών και Εκπροσώπων των Νομών, κοινές για όλες τις γεωγραφικές ζώνες και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας.
   γ. Παρακολουθεί και δραστηριοποιείται για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και των υπερκείμενων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
  2. Το Πανελλαδικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ..
   α. Τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο εκ των οποίων η μία πραγματοποιείται πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα κατ” αρχήν τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ. και η άλλη τουλάχιστον έξι (6) μήνες αργότερα.
   β. Έκτακτα, μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση στο Δ.Σ. πέντε (5) τουλάχιστον Περιφερειακών Διευθυντών, όπου αναγράφονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οπότε πρέπει να συγκληθεί το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες.
  3. α. Το Πανελλαδικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των μελών του.
   β. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του και έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.
   γ. Χρέη Προέδρου και Γραμματέα που τηρεί τα πρακτικά των εργασιών εκτελούν αντίστοιχα ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. και σε περίπτωση απουσίας τους ή κωλύματος οι ανά πληρωτές τους και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τελευταίων, οι οριζόμενοι από τους παρόντες.
   δ. Τα πρακτικά των εργασιών του Πανελλαδικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλους τους παρόντες συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 21: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
 2. Βιβλία:
  Α. Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα από το Νόμο Βιβλία και προαιρετικά όσα ήθελαν κριθεί αναγκαία με υπόδειξη των αρμόδιων και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Β. Βιβλία που τηρούνται υποχρεωτικά είναι:
 1. Με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα:
  α. Μητρώο των Μελών.
  β. Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
 2. Με ευθύνη του Ταμία:
  α. Εισπράξεων και Πληρωμών, όπου καταχωρούνται τακτικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές και οι Ισολογισμοί κάθε χρήσης.
  β. Περιουσιακών Στοιχείων του Συλλόγου.

 

 • Εσωτερικός Κανονισμός
  α. Με ευθύνη του Δ.Σ. δύναται να συνταχθεί Εσωτερικός Κανονισμός (Ε.Κ.) που θα ρυθμίζει αποκλειστικά θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου.
  β. Ο εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνεται κατ” αρχήν από τη Γενική Συνέλευση και αποτελεί από την ημερομηνία έγκρισης του αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού.
  γ. Η ισχύς του αρχίζει από την ημερομηνία της έγκρισης του από το Πρωτοδικείο Αθηνών.
 • Για θέματα που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό και δεν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των λοιπών σχετικών Νόμων περί Σωματείων.

 

ΑΡΘΡΟ 22

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 22 άρθρα, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ” άρθρο στο σύνολο του από την Ειδική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26ης.01.2004 που συγκλήθηκε για τον σκοπό αυτό στα γραφεία του Συλλόγου και θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την καταχώρηση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώρηση του στο ειδικό Βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ” ΑΡΙΘΜΟΝ
2998/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΟΙΚΕΙΑ ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 16.253,
ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΟΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ” ΑΡΙΘΜΟΝ
2023/88 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004