Η ανάγκη δημιουργίας Συλλόγου για τους συνταξιούχους της τότε Τράπεζας Πίστεως έγινε αισθητή από τις αρχές του 1987. Για τον λόγο αυτό, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας μεταξύ των ιδρυτικών μελών, συγκροτήθηκε προσωρινή διοικούσα επιτροπή, με επικεφαλής τον αείμνηστο συνάδελφο Νικόλαο Φορτούνα. Καθήκον της προσωρινής διοικούσας επιτροπής ήταν να οδηγήσει τον Σύλλογο το συντομότερο σε εκλογές για την ανάδειξη του τακτικού διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων έλεγχου και εκπροσώπησης.

Τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, που αρχικά απαριθμούσε 339 άτομα, κατ΄ αλφαβητική σειρά ήταν:

 • ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 • ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΓΕΡΟΝΤΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
 • ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 • ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 • ΓΟΥΣΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 • ΚΑΖΗΤΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • ΚΑΝΟΥΤΟ ΘΕΩΝΗ
 • ΚΟΥΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΚΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
 • ΚΩΣΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΛΙΓΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΙΤΗ
 • ΛΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑ
 • ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΝΝΑ
 • ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 • ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 • ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 • ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • ΤΖΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σκοπός της ιδρύσεώς του ήταν:

 1. η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών του, η διατήρηση και προαγωγή των κατακτημένων δικαιωμάτων τους και η κατοχύρωση και εξασφάλιση της δυνατότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ του προσωπικού της Τραπέζης Πίστεως και του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ, AMERICAN EXPRESS (Ταμείου Υγείας) στην εκπλήρωση και διεύρυνση των υποχρεώσεων προς τους ασφαλισμένους, που απορρέουν από τα Καταστατικά τους.
 2. η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και συναδέλφωσης μεταξύ των μελών του και των μελών του Συλλόγου, η ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων και η ψυχαγωγία των μελών και των οικογενειών τους.
 3. η ανύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών και η προώθηση και λύση των γενικότερων οικονομικών, κοινωνικών και άλλων προβλημάτων που αφορούν τους συνταξιούχους. Η κατοχύρωση και εδραίωση των δημοκρατικών, ατομικών κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων και του λαού.
 4. η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντα μέλη και τις οικογένειες τους μέσα στα πλαίσια των οικονομικών του δυνατοτήτων.

Τον Ιανουάριο του 1989 συνεδρίασε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με θέματα τον απολογισμό δράσης της, την έγκριση του Ισολογισμού, τον προγραμματισμό δράσης και την διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

Στις 22/2/1989 έγινε η πρώτη Γενική Συνέλευση στη ζωή του Συλλόγου, η οποία αποτέλεσε σταθμό και ορόσημο για την παραπέρα ζωή και δράση του και ταυτόχρονα έγιναν και οι πρώτες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του και αποφασίσθηκε η εγγραφή του Συλλόγου στην ΟΣΤΟΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθηνών, καθώς και η εκπροσώπηση του Συλλόγου στην ΓΣΕΕ μέσω της Ομοσπονδίας.

Στις 27/3/1989 συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του Παναγιώτη Αποστολάκου, του Συμβούλου που πλειοψήφησε στις πρώτες αρχαιρεσίες της 9/3/1989, και συγκροτήθηκε σε σώμα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με την εξής σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΥ

Το 2003 ομάδα εργασίας/Αναθεωρητική Επιτροπή αποτελούμενη από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Αγαμέμνων Βουτυράς, Κωνσταντίνα Αναργύρου, Βασίλειος Καλογιάννης, Ιωάννης Μελάς, Δημήτριος Χρυσανθόπουλος) και συναδέλφους της Περιφέρειας, (Σπυρίδων Βλαχάκης, Αθανάσιος Δημητριάδης, Ευαγγελία Παραπονιάρη) ολοκλήρωσε την προετοιμασία σχεδίου τροποποίησης-αναθεώρησης του Καταστατικού για ένα σύγχρονο, προοδευτικό, λειτουργικό, σχεδόν καινούργιο Καταστατικό με προοπτική σε βάθος χρόνου.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις 26/1/2004 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ψηφίστηκε με ποσοστό 80,2% και 98,8% των ψηφισάντων, η πρόταση για την αναθεώρηση του ισχύοντος Καταστατικού και η αναθεώρηση και αντικατάσταση του με το προτεινόμενο νέο σχέδιο της Αναθεωρητικής Επιτροπής και από τον Νοέμβριο του 2004 τέθηκε σε ισχύ το νέο Καταστατικό του Συλλόγου μας.

Ο Σύλλογος είναι μέλος της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.), μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας της 22/2/1989.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας έχουν διατελέσει κατά καιρούς μέλη και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., όπως το 1993 ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας αείμνηστος Νικόλαος Φορτούνας είχε εκλεγεί Σύμβουλος της Ομοσπονδίας, το 1995 ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Παναγιώτης Αποστολάτος είχε εκλεγεί Σύμβουλος της Ομοσπονδίας, το 1999 ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας αείμνηστος Γιάννης Πουράκης είχε εκλεγεί Αναπλ. Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας. Επίσης και ο αποθανών συνάδελφος Γιάννης Μελάς Αναπλ. Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας είχε εκλεγεί και εκείνος στην ίδια θέση.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Αγαμέμνων Βουτυράς κατείχε τη θέση του Α” Αντιπροέδρου της ίδιας Ομοσπονδίας για την περίοδο 2005-2008, και τη θέση του Β” Αντιπροέδρου για την περίοδο 2008-2011, καθώς και για την περίοδο 2011-2014.
Η αναγνώριση και καταξίωση του Συλλόγου μας στην υπερκείμενη αυτή Συνδικαλιστική Οργάνωση ασφαλώς μας δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα εκ του σύνεγγυς να παρακολουθούμε τα δρώμενα στο χώρο μας και να συμβάλλουμε στην προώθηση και επίλυση κατά περίπτωση των προβλημάτων μας με τις ανάλογες εισηγήσεις και παρεμβάσεις των εκλεγμένων μελών μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε..

Στις 24/11/2006 ιδρύθηκε η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), η οποία είναι δημιούργημα των πρωτοπόρων Ομοσπονδιών των Συνταξιούχων των Δ.Ε.Κ.Ο., Τραπεζών κλπ, και η οποία καλύπτει ένα μεγάλο κενό διότι μέχρι την ίδρυση της στην οποία η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. πρωτοστάτησε, ήμασταν η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς τριτοβάθμιο θεσμικό συνδικαλιστικό όργανο συνταξιούχων και η οποία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.).

Με τις αρχαιρεσίες της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. της 27/6/2008 και για τρία χρόνια, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Αγαμέμνων Βουτυράς και η Γεν. Γραμματέας Κα Κωνσταντίνα Αναργύρου, είχαν εκλεγεί Αντιπρόσωποι της Α.Γ.Σ.Ε.Ε.. Το πρώτο συνέδριο της Α.Γ.Σ.Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε στις 20/5/2009 και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. Ιγνάτιος Πλιάκος εξελέγη Γενικός Γραμματέας της Α.Γ.Σ.Ε.Ε.

Τα γραφεία του Συλλόγου εδρεύουν στην Αθήνα – οδός Ιπποκράτους 8, 1ος όροφος σε χώρο, που ευγενικά έχει παραχωρηθεί από τον Σύλλογο Προσωπικού ALPHA BANK. Τα εγκαίνια του χώρου και η εγκατάσταση του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκαν την 1/2/2006.
Εκτός από τα γραφεία της Αθήνας, ο Σύλλογος ξεκίνησε να λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 19) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από τον Ιούνιο του 1999, με τις Κυρίες Ευαγγελία Παραπονιάρη, Δωροθέα Σαρρή και Μαγδαληνή Καρανικόλα, και εξακολουθεί να λειτουργεί στην διεύθυνση Κομνηνών 22 με την Περιφερειακή μας Σύμβουλο Βορείου Ελλάδας Κα Παραπονιάρη και τον Περιφερειακό Διευθυντή και τους τοπικούς Εκπροσώπους του Νομού, που όλοι εκλέγονται κάθε τριετία με τις αρχαιρεσίες.
Επίσης λειτουργεί γραφείο και στην Πάτρα (Πατρέων 31) από τον Σεπτέμβριο του 2006, με τον Περιφερειακό μας Σύμβουλο Νοτίου Ελλάδας κ. Σπύρο Βλαχάκη.

Τα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ που συγκροτήθηκαν σε σώμα από την ίδρυση του Συλλόγου έχουν ως ακολούθως:

Αρχαιρεσίες της 9/3/89
Πρόεδρος: Νίκος Φορτούνας
Αντιπρόεδρος: Σωτήρης Οικονόμου
Γενικός Γραμματέας: Τάκης Αποστολάτος
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Λία Σταυριανάκου
Ταμίας: Ανδρέας Καμπούρης

Αρχαιρεσίες της 4/3/91
Πρόεδρος: Σωτήρης Οικονόμου
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Φεσσάτος
Γενικός Γραμματέας: Θεόδωρος Τρίγκας
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Βασίλης Χωραίτης
Ταμίας: Νίκος Φορτούνας

Αρχαιρεσίες της 5/4/93
Πρόεδρος: Σωτήρης Οικονόμου
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Φεσσάτος
Γενικός Γραμματέας: Νίκος Φορτούνας
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Θεόδωρος Τρίγκας
Ταμίας: Βασίλης Χωραίτης

Αρχαιρεσίες της 3/4/95
Πρόεδρος: Τάκης Αποστολάτος
Αντιπρόεδρος: Μπέμπα Ματσούκη
Γενικός Γραμματέας: Μάνος Παρθενιάδης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Όλγα Μελά
Ταμίας: Γιάννης Πουράκης

Αρχαιρεσίες της 5/3/97
Πρόεδρος: Γιάννης Πουράκης
Αντιπρόεδρος: Μπέμπα Ματσούκη
Γενικός Γραμματέας: Μάνος Παρθενιάδης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Όλγα Μελά
Ταμίας: Γιώργος Καγκαράκης

Αρχαιρεσίες της 31/3/99
Πρόεδρος: Γιάννης Πουράκης
Αντιπρόεδρος: Αγαμέμνων Βουτυράς
Γενικός Γραμματέας: Γιάννης Μελάς
Ταμίας: Δημήτρης Χρυσανθόπουλος
Μέλος: Γεώργιος Καγκαράκης

Αρχαιρεσίες της 20/3/01
Πρόεδρος: Γιάννης Πουράκης
Αντιπρόεδρος: Αγαμέμνων Βουτυράς
Γενικός: Γραμματέας Γιάννης Μελάς
Ταμίας: Δημήτριος Χρυσανθόπουλος
Μέλος: Γεώργιος Καγκαράκης

Αρχαιρεσίες της 12/3/03
Πρόεδρος: Αγαμέμνων Βουτυράς
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Χρυσανθόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Καλογιάννης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Μελάς
Ταμίας: Κωνσταντίνα Αναργύρου

Αρχαιρεσίες της 31/3/2005, των πρώτων που πραγματοποιήθηκαν με το Νέο αναθεωρημένο μας Καταστατικό
Πρόεδρος: Αγαμέμνων Βουτυράς
Α΄ Αντιπρόεδρος: Θωμάς Σουλιώτης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Χρυσανθόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνα Αναργύρου
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Καγκαράκης
Ταμίας: Αντώνιος Οικονομόπουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Ελλάδας: Ευαγγελία Παραπονιάρη
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Ελλάδας: Χαράλαμπος Σιούλας
Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας: Σπυρίδων Βλαχάκης

Αρχαιρεσίες της 19/3/08
Πρόεδρος: Αγαμέμνων Βουτυράς
Α΄ Αντιπρόεδρος: Θωμάς Σουλιώτης (Δ.Χρυσανθόπουλος)
Β΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Χρυσανθόπουλος (Α.Οικονομόπουλος)
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνα Αναργύρου
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μέγγουλης
Ταμίας: Αντώνιος Οικονομόπουλος (Β. Νικολάου)
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Ελλάδας: Ευαγγελία Παραπονιάρη
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Ελλάδας: Χαράλαμπος Σιούλας
Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας: Σπυρίδων Βλαχάκης

Αρχαιρεσίες της 16/3/2011
Πρόεδρος: Αγαμέμνων Βουτυράς
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ιορδανίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Νικολάου
Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνα Αναργύρου
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μέγγουλης
Ταμίας: Αντώνιος Οικονομόπουλος (Β. Νικολάου)
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Ελλάδας: Ευαγγελία Παραπονιάρη
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Ελλάδας: Χαράλαμπος Σιούλας
Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας: Σπυρίδων Βλαχάκης

 

Αρχαιρεσίες της 02/04/2014
Πρόεδρος: Αγαμέμνων Βουτυράς
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ελένη Μωραίτη
Β΄ Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Κόντος
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ιορδανίδης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Οδυσσέας  Ρομπάκης
Ταμίας: Αντώνιος Οικονομόπουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Ελλάδας: Ευαγγελία Παραπονιάρη
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Ελλάδας: Χρήστος Καρβούνης
Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας: Σταυρούλα Μαρκοπούλου

Αρχαιρεσίες της 11/3/2017
Πρόεδρος: Ελένη Μωραίτη
Α΄ Αντιπρόεδρος: Αγαμέμνων Βουτυράς
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ιορδανίδης
Γενικός Γραμματέας: Οδυσσέας Ρομπάκης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος  Νικολάου
Ταμίας: Αντώνιος Οικονομόπουλος
Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Ελλάδας: Ευαγγελία Παραπονιάρη
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Ελλάδας: Χαράλαμπος Σιούλας
Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας: Σπυρίδων Φτάκλας

Αρχαιρεσίες της 16/3/2020

Πρόεδρος: Ελένη Μωραίτη
Α΄ Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Φορτούνας
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ιορδανίδης
Γενικός Γραμματέας: Χαράλαμπος Μαυριδάκης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Νικολάου
Ταμίας: Αντώνιος Οικονομόπουλος μέχρι 1/2/2021

Ταμίας από 1/2/2021 Γεώργιος Λύσσαρης

Περιφερειακός Σύμβουλος Βορείου Ελλάδας: Ελένη Μαχά
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Ελλάδας: Νικόλαος Γκρίμπας
Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας: Κωνσταντίνα Αναργύρου μέχρι 23/09/2021

Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας από 23/09/2021 Σπυρίδων Φτάκλας