Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας της 21/3/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Περιφερειακός Σύμβουλος Βόρειας Ελλάδας
Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Ελλάδας
Περιφερειακός Σύμβουλος Νότιας Ελλάδας

Ελένη Μωραΐτη
Αλέξανδρος Φορτούνας
Ιωάννης Ιορδανίδης
Χαράλαμπος Μαυριδάκης
Βασίλειος Νικολάου
Αντώνιος Οικονομόπουλος
Ελένη Μαχά
Νικόλαος Γκρίμπας
Κωνσταντίνα Αναργύρου