Αθήνα,14 Σεπτεμβρίου 2021
Αριθ.Πρωτ.:1507

 

Προς
Κύριο Βασίλειο Ψάλτη
Διευθύνοντα Σύμβουλο
ALPHA BANK

————————————————————————————————

Kύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η Διοίκηση της Τράπεζας προτίθεται εν μέσω της πανδημίας του COVID – 19 – που συνεχίζει να πλήττει σφοδρότατα και τη Χώρα μας – να διακόψει για τους τ. εργαζόμενους της, που έχουν συνταξιοδοτηθεί έως 31.12.2013, το Ομαδικό Ασφαλιστήριο για την ασφαλιστική κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που έχει συνάψει με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, μια παροχή που παρέχεται για 30 και πλέον έτη χωρίς ουδέποτε η Τράπεζα να αμφισβητήσει την δέσμευσή της αυτή .

Η κατάργηση του ως άνω Ομαδικού Ασφαλιστηρίου θα είναι εξαιρετικά δυσμενής για τους συνταξιούχους , καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τόσο πριν όσο κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα Δημόσια Νοσοκομεία  – πολλά εκ των οποίων έχουν μετατραπεί και σε νοσοκομεία COVID- λόγω των μεγάλων ελλείψεων ιατρών και νοσηλευτών, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν άμεσα ακόμα και έκτακτα σοβαρά περιστατικά και χειρουργεία. Μάλιστα, η αναμονή  μπορεί να φτάσει και το ένα έτος.

Επομένως, η τυχόν λήψη μιας τέτοιας απόφασης και μάλιστα στην παρούσα συγκυρία θα ήταν πραγματικά αδικαιολόγητη, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι ο αριθμός των δικαιούχων συνταξιούχων είναι περιορισμένος και δυστυχώς συνεχώς μειώνεται . Επίσης θα είναι αντιφατική με την προηγούμενη συμπεριφορά της ALPHA BANK, όπως αυτή έχει εκφραστεί και στην υπ΄αριθμ.53/29.6.2020 εγκύκλιό της στην οποία αναφέρεται εμφατικά ότι

οι σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες καθιστούν το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Ζωής και Υγείας μια απαραίτητη παροχή καθώς η Τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της υγείας .

Ειλικρινά δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως  η ΑLPHA BANK που διατείνεται ότι στα πλαίσια της εταιρικής της κοινωνικής ευθύνης στηρίζει έμπρακτα την εθνική προσπάθεια έναντι του COVID 19,  στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και έχει εκπονήσει πρόγραμμα «ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» θέλει να δείξει  το σκληρό της πρόσωπο στους τ.εργαζόμενους της , που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της Τράπεζας.

Ούτε μπορούμε να πιστέψουμε ότι η τελευταία αύξηση  του ανώτατου ορίου της νοσοκομειακής κάλυψης για τους εργαζομένους της Τράπεζας, θα έχει ως συνέπεια  την κατάργηση για τους συνταξιούχους μιας παροχής που συνιστά το ελάχιστο αντάλλαγμα της παρασχεθείσας εργασίας τους στην Τράπεζα .

Τέλος, σημειώνουμε, ότι πολλοί από τους δικαιούχους συνταξιούχους είναι σήμερα υπερήλικες , με συντάξεις εξαιρετικά μειωμένες και με προβλήματα υγείας και για το λόγο αυτό έχουν περισσότερο από ποτέ την  ανάγκη  και την ασφάλεια της ως άνω νοσοκομειακής κάλυψης.

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Θεωρούμε ότι η διατήρηση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου για την άμεση νοσοκομειακή φροντίδα των συνταξιούχων της Τράπεζας αποτελεί πρωτίστως ηθική υποχρέωση της Τράπεζας .

Είμαστε σίγουροι ότι το Δ.Σ θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν θα καταργήσει μια αναγκαία για τους δικαιούχους παροχή.

 

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Συνταξιούχων ALPHA BANK

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                   Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ