Αθήνα, 28 Μαΐου 2015

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από συνεχείς συσκέψεις με τους νομικούς μας συμβούλους σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την επερχόμενη έκδοση απόφασης του ΣτΕ, με την οποία θα κρίνονται αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, κρίθηκε επιβεβλημένη η αναβολή της συζήτησης της αγωγής του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK και των μελών του Δ.Σ. κατά της Τράπεζας που είχε προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 15.5.2015 ώστε να μελετηθούν τα νέα νομολογιακά δεδομένα. Η ημερομηνία συζήτησης της ως άνω αγωγής προσδιορίστηκε για τις 15 Ιανουαρίου 2016.

Ακόμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Εάν πράγματι τα δημοσιεύματα είναι έγκυρα αναμένεται, σε χρόνο που μπορεί να είναι πολύ σύντομος, η έκδοση απόφασης του ΣτΕ με την οποία θα κρίνονται αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συντάξεων που έγιναν με το Ν. 4024/2011 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή είναι πιθανόν να μην έχει αναδρομική ισχύ, όπως συνέβη με την απόφαση για τις περικοπές των αποδοχών των καθηγητών των ΑΕΙ. Υπό την εκδοχή αυτή την επιστροφή αναδρομικά των ποσών που παρακρατήθηκαν μέσω των αντισυνταγματικών περικοπών θα δικαιούνται μόνον όσοι προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια για το ίδιο ζήτημα πριν τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ. Για όλους τους υπόλοιπους αφετηρία για την επέλευση των συνεπειών της αντισυνταγματικότητας θα ορίζεται η ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ.

Ενόψει των παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα να ασκηθούν – πριν τη δημοσίευση της αναμενόμενης απόφασης του ΣτΕ – αγωγές στα διοικητικά δικαστήρια κατά του ΕΤΑΤ – ΕΤΕΑ με αίτημα την επιστροφή των περικοπών που έγιναν με βάση τους νόμους που αναμένεται να κριθούν από το ΣτΕ ως αντισυνταγματικοί.

Η άσκηση αγωγών κατά του ΕΤΑΤ δεν συνεπάγεται την κατάργηση των δικών που έχουν ασκηθεί ή θα ασκηθούν το συντομότερο ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων κατά της Τράπεζας με αίτημα, σε εφαρμογή της σύμβασης του 1981, την καταβολή των ποσών που μειώθηκαν από τις επικουρικές συντάξεις μας. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιες μειώσεις των συντάξεων θα κριθούν ως αντισυνταγματικές από το ΣτΕ και με ποια αιτιολογία και για το λόγο αυτό έναντι της Τράπεζας αξιώνουμε την πλήρη αποκατάσταση των συντάξεών μας και την απόδοση κάθε ποσού μείωσής τους.

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις θεωρούμε πως έχουμε υποχρέωση να θέσουμε υπόψη σας το ενδεχόμενο και τη δυνατότητα που έχουμε να στραφούμε και κατά του ΕΤΑΤ – ΕΤΕΑ ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων με ομαδικές αγωγές. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες να δικαιωθούμε αναδρομικά και να μας επιστραφούν οι μειώσεις της σύνταξής μας. Η τελική επιλογή ανήκει στον καθένα σας.

Για το λόγο αυτό όσοι από εσάς επιθυμείτε να ασκήσετε τις αγωγές με τους δικηγόρους του Συλλόγου θα πρέπει να αποστείλετε στα γραφεία του Συλλόγου, όσον το δυνατόν γρηγορότερα και το αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου 2015 το τελευταίο εκκαθαριστικό των συντάξεων σας από το ΕΤΑΤ (οι βοηθηματούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος) ή το ΕΤΕΑ (οι βοηθηματούχοι επικουρικής ασφάλισης), τη συνημμένη αίτηση και το αντίγραφο της κατάθεσης.

Τα δικαστικά έξοδα για την κατάθεση των αγωγών και την εκδίκασή τους σε πρώτο βαθμό είναι 70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) που θα κατατίθενται στο λογαριασμό του Συλλόγου (GR 74 0140 1010 1010 02002 012444) με αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμό σας.

Η αμοιβή των δικηγόρων ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του καταβαλλόμενου οριστικά και αμετάκλητα ποσού από την Τράπεζα και το ΕΤΑΤ ή το ΕΤΕΑ σε κάθε συνάδελφο. Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί από τον καθένα ιδιωτικό εργολαβικό δίκης και εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ που θα σας σταλθεί στη συνέχεια.

Συνάδελφοι,

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ενόψει της ανάγκης άμεσης σύνταξης και κατάθεσης των αγωγών μόλις συγκεντρώνεται ικανός αριθμός ενδιαφερόμενων θα προχωράμε στην άσκηση αγωγών γι’ αυτούς, χωρίς να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκέντρωσης εγγράφων και χρημάτων για όλους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ           ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Συνημ.: Αίτηση (doc ή pdf)