ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ 4387/2016

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Α. Για τις νέες μειώσεις των επικουρικών συντάξεων (συντάξεις ΕΤΕΑ)

Ο Σύλλογος μας μαζί με την Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ), την ΟΤΟΕ και συνταξιουχικά τραπεζικά σωματεία και τους συλλόγους εργαζομένων προσέφυγαν στις 21.10.2016 με την αριθμό κατάθεσης 3727/2016 προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων του ΕΤΕΑ και τις τεχνικές παραμέτρους για τον καθορισμό των παροχών του ΕΤΕΑ.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται το α΄ εξάμηνο του 2017.

Η θετική έκβαση της παραπάνω προσφυγής μας στο ΣτΕ για ακύρωση των Υπουργικών Αποφάσεων θα ακυρώσει για όλους μας την παραπάνω απόφαση.

Προς το παρόν δεν χρειάζεται κάποια ενέργεια εκ μέρους των συνταξιούχων του ΕΤΕΑ.

Β. Για τις μειώσεις των συντάξεων ΕΤΑΤ (Προσυνταξιοδοτικό)

Για τους συνταξιούχους μέλη μας που λαμβάνουν το βοήθημα από ΕΤΑΤ και η προσυνταξιοδοτική παροχή τους επαναϋπολογίστηκε με ποσοστό 1,75% επί των συντάξιμων αποδοχών τους και μειώθηκε από τον Οκτώβριο (θα κρατηθούν αναδρομικά από τον Ιούνιο) οι νομικοί μας σύμβουλοι έχουν ήδη δρομολογήσει τη σύνταξη του σχετικού δικογράφου για την αποκατάσταση των συντάξεων μας σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ.

Τον Δεκέμβριο του 2016 θα αποσταλούν και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ τα τριμηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία είναι αναγκαία για την έναρξη της διαδικασίας διεκδίκησης των διαφορών των συντάξεων μας,.

Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για τις εξελίξεις και για τις συλλογικές ενέργειες τις οποίες κάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις για την πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων μας και την απόδοση κάθε ποσού μείωσης.

Η  άσκηση των παραπάνω δεν συνεπάγεται την κατάργηση των δικών που έχουν ασκηθεί ή θα ασκηθούν (μετά και το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων μας) κατά της Τράπεζας με αίτημα σε εφαρμογή της σύμβασης του 1981,  την καταβολή των ποσών που  μειώθηκαν από τις επικουρικές και τις συντάξεις   προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος .

Από την Τράπεζα αξιώνουμε πάντα την πλήρη αποκαταστάση των συντάξεων μας  και απόδοση κάθε ποσού μείωσης της σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1981.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ