Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 1303

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο

Αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε τέθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας σε  διαβούλευση το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α)»  και αποτελείται από 104 άρθρα.

Το ως άνω υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη μελετάται ενδελεχώς από τους νομικούς μας σύμβουλους προκειμένου να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα για τις νέες διατάξεις αλλά και να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας επί των άρθρων αυτού πριν κατατεθεί στη βουλή για ψήφιση.

Από μια πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου προκύπτει ότι με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείται μια ενίσχυση του βαθμού της ανταποδοτικότητας των κύριων συντάξεων μέσα από την προσαρμογή – μικρή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης (από 30-40 έτη ασφάλισης ενώ προβλέπεται μείωση ποσοστών από 40 έτη και άνω) , αναδρομική αύξηση από 1.10.2019 των επικουρικών συντάξεων κυρίως όσων είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1300 ευρώ προκειμένου να εναρμονισθεί η νομοθεσία με τις αποφάσεις του ΣτΕ, τροποποίηση των συντάξεων και εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και τροποποίηση των διατάξεων για την διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση.

Σημειώνουμε ότι με το νομοσχέδιο δεν προβλέπονται αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης.

Ακόμα με το νομοσχέδιο προβλέπεται  η διοικητική και οργανωτική ενοποίηση του ΕΦΚΑ (κύριες συντάξεις) με το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικές και εφάπαξ ) με διατήρηση όμως της λογιστικής αυτοτέλειας των επιμέρους κλάδων (κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) με ταυτόχρονη ενοποίηση της βάσης των ασφαλιστικών δεδομένων προκειμένου να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση όλων των λειτουργιών της κοινωνικής ασφάλισης προκειμένου μέχρι τον Ιούνιο του 2021 του 90% των συντάξεων να εκδίδεται ψηφιακά.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι όπως μας είχε ενημερώσει ο κ. Δουφεξής Διευθυντής του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – και σας είχαμε ήδη πληροφορήσει με την από 30-12-2019 ανακοίνωσή μας δεν θα υπάρξουν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο  ειδικές διατάξεις για την αναπροσαρμογή και αποκατάσταση των συντάξεων των μελών μας προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, αλλά μόνο τροποποιήσεις της υφιστάμενης  νομοθεσίας όσον αφορά τον νόμο Κατρούγκαλου σχετικά με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις σύμφωνα με τις επιταγές των υπ΄ αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων του ΣτΕ .

Παρ΄όλα αυτά στο άρθρο 20 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου που αναφέρεται στην απασχόληση συνταξιούχων το οποίο αλλάζει ριζικά προβλέπεται ότι ναι μεν η σύνταξη των απασχολούμενων συνταξιούχων θα μειώνεται κατά 30% αντί του 60% που ισχύει μέχρι σήμερα αλλά στην  μείωση αυτή πλέον  εντάσονται και οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος οι οποίοι εργάζονται σήμερα ή θα αναλάβουν εργασία στο μέλλον.

Συνάδελφοι ,

Μετά την εμπεριστατωμένη μελέτη των διατάξεων του νομοσχεδίου από τους νομικούς μας συμβούλους θα σας ενημερώσουμε διεξοδικά και υπεύθυνα για τις διατάξεις και τα ειδικότερα θέματα που μας αφορούν

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                         Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

1303_03.02.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ