ΕΤΕΑΕΠ- ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαμαρτυρία και Πρόσκληση με επιφύλαξη δικαιωμάτων Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα (Ιπποκράτους 8), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο. Προς Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαίος Ταμείο   Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) », που  εδρεύει  στην Αθήνα οδός Φιλελλήνων αρ. 13- 15 και εκπροσωπείται νόμιμα Κοινοποίηση :…

περισσότερα

ΕΦΚΑ – ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαμαρτυρία και Πρόσκληση με επιφύλαξη δικαιωμάτων   Του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα (Ιπποκράτους 8), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο. Προς Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Ενιαίος  Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ)”  Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών Υγείας Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών, που εδρεύει στην Μενάνδρου αρ.43. Κύριοι,…

περισσότερα