Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1981

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ε Τ Α Ι

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΣ

 

Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ενημερώθηκε από τους δικηγόρους που χειρίστηκαν την υπόθεσή μας στο Πρωτοδικείο ότι το Δικαστήριο ακολούθησε τις θέσεις προηγούμενης απόφασης με την οποία είχε απορριφθεί αγωγή συναδέλφων μας.

Ειδικότερα η απορριπτική απόφαση (134/2017) του Δικαστηρίου δέχθηκε μεταξύ άλλων ότι η επέμβαση του νομοθέτη στο περιεχόμενο της σύμβασης 1981 δεν πλήττει τη συμβατική ελευθερία των συμβαλλόμενων ούτε αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος  και ότι ο  Ν. 3620/2007 αλλοιώνει το περιεχόμενό της σύμβασης, θέτοντας στη θέση της αποσβεσθείσας υποχρέωσης της Τράπεζας προς κάλυψη στο διηνεκές της διαφοράς μεταξύ των παροχών του ΕΤΑΤ και των παροχών του Καταστατικού του ΤΑΠΤΠ την υποχρέωσή της να καταβάλλει προς το ΕΤΑΤ ως χρηματοδότησή του το βάσει ειδικής οικονομικής μελέτης ποσό των 672.806.700 ευρώ .

            Όμως, η  ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου  που δέχθηκε μεταξύ άλλων   ότι αποσβέστηκε η υποχρέωση της Τράπεζας με την καταβολή στο ΕΤΑΤ ποσό των 672.806.700 ευρώ και τη μεταφορά των συνταξιούχων στο ΤΑΠΤΠ από τον «επισφαλούς βιωσιμότητας ιδιωτικό λογαριασμό» (ΤΑΠΤΠ) στο «αυξημένης εγγυητικής λειτουργίας ΕΤΑΤ !!!!» είναι τουλάχιστον  εσφαλμένη και πιστεύουμε σύμφωνα και με τα  αδιάσειστα στοιχεία που προσκομίσαμε στο Δικαστήριο , με τις ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων μας και τις απόψεις των καθηγητών, Κωνσταντίνου Κρεμαλή, Άγγελου Στεργίου, Δημήτριου Ζερδελή  και Διδ. Νομικής Όλγας Αγγελοπούλου  θα γίνει δεκτή η έφεσή μας.

Συνάδελφοι,

Σύντομα θα έχουμε στη διάθεση μας από το νομικό μας επιτελείο που έλαβε εντολή να προχωρήσει στην κατάθεση έφεσης και συνοπτικό σχολιασμό της απόφασης για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ