Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020 

                                                                                                                      Αριθ. Πρωτ.  :  1378

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι,

Μετά την ενημέρωση μας  από  πολλούς συναδέλφους συνταξιούχους που δικαιώθηκαν επικουρικής σύνταξης από 1.1.2015 και εξής ότι στην επικουρική σύνταξη μηνός Αυγούστου του 2020 παρατήρησαν μείωση, ο Σύλλογος αμέσως επιλήφθηκε του θέματος και  κατόπιν επικοινωνίας μας με τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΤΕΑΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι η μείωση αυτή οφείλεται  αποκλειστικά σε μηχανογραφικό λάθος του Ταμείου εξαιτίας του οποίου στις συντάξεις των παραπάνω συναδέλφων επιβλήθηκε εσφαλμένα η περικοπή του Ν.4051/2012.

Στα επίμονα δε ερωτήματα μας για την αποκατάσταση του λάθους, μας διαβεβαίωσαν ότι θα διορθωθεί το αργότερο με την σύνταξη μηνός Οκτωβρίου  2020.

Ο Σύλλογος παρά την ανωτέρω διαβεβαίωση θα παρακολουθεί στενά το θέμα προκειμένου να παρέμβει έγκαιρα και να πιέσει για την όσο το δυνατόν πιο άμεση  αποκατάσταση του λάθους και της επιστροφής του ποσού που περικόπηκε, για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με το ζήτημα αυτό θα σας ενημερώσουμε με νέα ανακοίνωση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ε.  ΜΩΡΑΪΤΗ                                                   Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ