23/6/2020

Συνάδελφοι,

Μετά από τις καταγγελίες μελών μας ότι από το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e – ΕΦΚΑ  εξαιρούνται οι συνταξιούχοι κυρίας και επικουρικής σύνταξης και οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος κάναμε παρέμβαση στην ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜ. ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ  του e- ΕΦΚΑ,  η οποία μας διαβεβαίωσε ότι μέχρι αύριο θα έχει επιλυθεί  το πολύ σοβαρό αυτό θέμα. Σε περίπτωση  που  δεν υπάρξει άμεση διόρθωση της σχετικής εγκυκλίου οι νομικοί σύμβουλοι  του συλλόγου θα προβούν σε όλες τις ενέργειες για την διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.

ΤΟ ΔΣ