Όπως ενημερωθήκαμε από την  Διεύθυνση  Β΄  Παροχών τμήμα Λοιπών Παροχών σε Χρήμα  του e-ΕΦΚΑ επιλύθηκε το πρόβλημα και όσοι συνάδελφοι είναι δικαιούχοι μπορούν να προχωρήσουν τις αιτήσεις τους

Το Δ.Σ.