ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ  ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ                              Ν. 4051/2012 &  4093/2012 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

10 ΜΑΪΟΥ 2018

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ