Αρ. Πρωτ. 1164

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣ

ALPHA BANK

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39

10252 ΑΘΗΝΑ

Υπόψη : κ. Παλιούρα

 

Κύριοι,

Σε συνέχεια  των  επανειλημμένων  οχλήσεων  του  Συλλόγου  μας προς τους αρμόδιους υπαλλήλους  του  ΕΤΕΑΕΠ και της αποστολής  της από 22 Νοεμβρίου 2018 εξώδικης επιστολής μας προς το Ταμείο, κοινοποιούμενη στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο καθώς και στον  Πρόεδρο του  ΔΣ ΕΤΕΑΕΠ κ. Δημήτριο Μπρίκη μας επιδόθηκε το με αριθμ. πρωτ. 4858/9.1.2019 έγγραφο  του Διοικητού   σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι για να εκδοθούν και να απονεμηθούν οι εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις των μελών μας πρώην εργαζόμενων της Τράπεζας οι υπηρεσίες του ΕΤΕΑΕΠ έχουν  αιτηθεί και στοιχεία από  την Τράπεζα.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε οι αρμόδιες  υπηρεσίες της Τράπεζας να συνδράμουν το έργο του ΕΤΕΑΕΠ παρέχοντας-όσο το δυνατόν γρηγορότερα- όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που της έχουν ζητηθεί με σχετική αλληλογραφία  από το ΕΤΕΑΕΠ, προκειμένου  να διεκπεραιωθούν άμεσα όλα τα εκκρεμή αιτήματα  των συνταξιούχων  προερχομένων από την ALPHA BANK και να τους καταβληθεί η  δικαιούμενη επικουρική σύνταξη τους.

Ελπίζοντας  ότι  θα ενσκήψετε  με προσοχή  και  ευαισθησία στο  φλέγον τούτο θέμα,   που   ταλανίζει  για καιρό τους παραπάνω συνταξιούχους, θέτοντας  παράλληλα  τέλος  με τον  τρόπο αυτό στις προσχηματικές δικαιολογίες του Ταμείου περί μη απονομής συντάξεων ελλείψει   στοιχείων.

Αναμένουμε τις  ενέργειες σας και διατελούμε,

Με τιμή,

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ALPHA BANK

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                               Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ