Ο Σύλλογος Συνταξιούχων AlphaBank μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξασφάλισε στον Τομέα Υγείας την συνεργασία του με την εταιρία ELGLife για την δημιουργία της Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ».

Τι είναι η Kάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»;

H Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» είναι ένα μη ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο προσφέρει στους κατόχους της και στα μέλη της οικογένειάς τους Ειδικά Προνόμια & Παροχές στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα της Ελλάδος. Είναι συμβεβλημένη με ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Γιατρών όλων των ειδικοτήτων.
Επίσης η Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» συνεργάζεται με ένα Πανελλαδικό Οδοντιατρικό Δίκτυο και προσφέρει, με μία μικρή ετήσια επιβάρυνση για όσους συνδρομητές επιθυμούν, 50% έκπτωση σε όλες τις οδοντιατρικές εργασίες.
Η Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» είναι ονομαστική και μπορεί να είναι ατομική ή οικογενειακή.

Πού απευθύνεται η Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»;

Η Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Συλλόγου ή ακόμα και σε συγγενικά ή φιλικά τους άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικού ιστορικού και κατάσταση υγείας.

Μέχρι ποια ηλικία καλύπτονται τα παιδιά με την Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» του γονέα;

Με την Κάρτα Υγείας του γονέα καλύπτονται τα παιδιά μέχρι και την ηλικία των 30 ετών και εφόσον δεν έχουν δημιουργήσει δική τους οικογένεια.

Πόσα άτομα καλύπτει η Οικογενειακή Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»;

Η οικογενειακή Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» μπορεί να καλύψει έως και
10 ΑΤΟΜΑ της οικογένειάς σας, δηλαδή τον Συνδρομητή, τον/την σύζυγο και τα παιδιά του. Επίσης (και αυτό συμβαίνει ΜΟΝΟ με την Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»), μπορούν να καλυφθούν ΔΩΡΕΑΝ και οι ηλικιωμένοι γονείς και των δύο συζύγων ανεξαρτήτου ηλικίας, κατάστασης υγείας και ιατρικού ιστορικού.

Ορισμοί Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»

 • ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»: Θεωρείται η ονομαστική κάρτα υγείας με την οποία εφοδιάζει η Εταιρία τον Συνδρομητή. Με την ίδια κάρτα είναι καλυμμένα και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ: Θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην αίτηση χορήγησης της κάρτας.
 • ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ: Θεωρούνται τα μέλη της οικογένειας του Συνδρομητή (σύζυγος – παιδιά) και επιπλέον οι γονείς των δύο συζύγων. Για άλλα άτομα που δεν είναι μέλη της οικογένειας, αλλά βαρύνουν τον συνδρομητή, αποφασίζει αποκλειστικά η εταιρεία κατά περίπτωση.
 • ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ: Θεωρούνται τα Νοσοκομεία, τα Θεραπευτήρια, τα Διαγνωστικά Κέντρα, τα Κέντρα Αποκατάστασης, τα Φυσικοθεραπευτήρια, οι Οίκοι Ευγηρίας, τα Οδοντιατρεία ή τα Ιατρεία πάσης φύσεως, τα οποία προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες και γενικά υπηρεσίες στους Συνδρομητές και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένείας τους.
 • ΑΙΤΗΣΗ: Θεωρείται το έντυπο, το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Συνδρομητή με τα προσωπικά του στοιχεία, του/της συζύγου, των παιδιών και των λοιπών εξαρτώμενων μελών, και αποτελεί το πλήρες κείμενο δυνάμει του οποίου ο Συνδρομητής και τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη δικαιούνται χρήσης των υπηρεσιών της Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ».
 • ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Είναι το χρηματικό ποσό που εισπράττει η Εταιρία (ELG Life Ltd) ετησίως ή μηνιαίως στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, προκειμένου ο Συνδρομητής και όλα τα εξαρτώμενα μέλη του να έχουν πρόσβαση στους παρόχους υγείας.
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΙΣΧΥΣ ΚΑΡΤΑΣ: Η κάρτα και οι παροχές που την συνοδεύουν, έχει διάρκεια:
  • 2 μήνες από την ημερομηνία πληρωμής της ετήσιας καταβολής ή
  • ενός μήνα σε περίπτωση μηνιαίας καταβολής.
  • Ανανεώνεται αυτόματα κάθε χρόνο ή κάθε μήνα μετά την ετήσια ή μηνιαία καταβολή της συνδρομής της κάρτας.
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η Εταιρία υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις του Ν.2472/97 περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορεί δε το αρχείο που τηρεί, για λόγους παροχής υπηρεσιών να το κοινοποιεί στους παρόχους υγείας.

Η ELG Life Ltd δε φέρει ευθύνη για τους παρόχους υγείας και τις από αυτούς παρεχόμενες υπηρεσίες και έτσι δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να υπάρξει σε βάρος της οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
Οι πάροχοι υγείας έχουν την αποκλειστική ευθύνη τόσο για το είδος και το μέγεθος των παροχών, όσο και για την ποιότητά τους.

Λειτουργία της κάρτας - Διαδικασίες

Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των Συνδρομητών, ιατρικές συμβουλές, κλείσιμο ραντεβού με γιατρούς, ενημέρωση για παροχές Νοσοκομείων και Διαγνωστικών Κέντρων παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την 24ωρη Γραμμή Υγείας στα τηλέφωνα 801-11-22277 από σταθερό με αστική χρέωση και 210 4130077 από κινητό.
Πιο συγκεκριμένα:

 • Αν επιθυμείτε επίσκεψη σε γιατρό, ενημερωθείτε από το διαφημιστικό έντυπο της Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» (υπόδ. 1 & 1a) ή από την Γραμμή Υγείας για τις ειδικότητες γιατρών, τις Δωρεάν ειδικότητες, το κόστος των λοιπών ειδικοτήτων ανά πάροχο.
 • Αν επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού με το Πανελλαδικό Δίκτυο γιατρών ή το Οδοντιατρικό Δίκτυο καλέστε στην Γραμμή Υγείας για να ενημερωθείτε για τους γιατρούς στην περιοχή σας και να σας κλείσουν ραντεβού.
 • Αν επιθυμείτε απλές διαγνωστικές εξετάσεις, καλέστε τον πάροχο που θέλετε και κλείστε ραντεβού, είτε κάνοντας χρήση του ΕΟΠΥΥ έχοντας πάντα μηχανογραφημένο παραπεμπτικό, είτε ιδιωτικά με Τιμές Δημοσίου ή με την τρέχουσα έκπτωση κάθε παρόχου υγείας όπως αυτή αναφέρεται στο έντυπο.
 • Αν επιθυμείτε check up, τότε έχετε τη δυνατότητα 4 δωρεάν check up το χρόνο για κάθε μέλος της οικογένειάς σας σε συγκεκριμένους παρόχους.
 • Αν επιλέξετε παρόχους που δεν προσφέρουν δωρεάν check up τότε επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε για τα πακέτα check up που διαθέτουν την συγκεκριμένη περίοδο και το κόστος. Τα πακέτα τους αλλάζουν συχνά οπότε δεν είναι δυνατόν να σας τα παρουσιάσουμε. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση πρόκειται για πολύ οικονομικά και ανταγωνιστικά πακέτα της αγοράς.
 • Αν επιθυμείτε νοσηλεία σε κάποιο πάροχο υγείας και δεν έχετε ιδιωτική ασφάλιση, τότε επικοινωνήστε με την Γραμμή Υγείας και ενημερωθείτε για την τρέχουσα συμμετοχή ΕΟΠΥΥ, το ποσοστό έκπτωσης σε περίπτωση ιδιωτικής ασφάλισης και ό,τι άλλο επιθυμείτε.
 • Για χρήση ασθενοφόρου σε περίπτωση ανάγκης, τηλεφωνήστε σε όποιο πάροχο υγείας επιλέξετε και θα έχετε ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά σε περίπτωση νοσηλείας σας.

Διαδικασία έκδοσης κάρτας

Η αίτηση εκδόσεως της κάρτας υποβάλλεται είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του μέλους στο Σύλλογο, είτε με αλληλογραφία.

 • Αυτοπρόσωπη παρουσία στο Σύλλογο

Το μέλος που επιθυμεί να εκδώσει την κάρτα, προσέρχεται στα γραφεία του Συλλόγου, συμπληρώνει την αίτηση (υπόδ. 2) και την εξουσιοδότηση για την ανάληψη της συνδρομής του από τον τραπεζικό του λογαριασμό, υπογράφει την αίτηση και την εξουσιοδότηση και την παραδίδει στο Σύλλογο.
Ο Σύλλογος παράγει κωδικό αίτησης μέσω ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει αναπτύξει, κρατάει την πρωτότυπη αίτηση, αναγράφει σε φωτοτυπία της αίτησης τον κωδικό αίτησης και παραδίδει την φωτοτυπία στο μέλος.
Το μέλος στη συνέχεια μεταβαίνει σε ένα Κατάστημα της Τραπέζης και συμπληρώνει Αίτηση Πάγιας Εντολής (υπόδ. 3) με συνημμένη τη φωτοτυπία της αίτησης έκδοσης της κάρτας.
Ο υπάλληλος του Καταστήματος της Τραπέζης καταχωρεί την πάγια εντολή και παραδίδει στο μέλος το έγγραφο που αποδεικνύει την καταχώρηση της εντολής.
Το έγγραφο αυτό παραδίδεται από το μέλος στο Σύλλογο.
Ο Σύλλογος αποστέλει αντίγραφο της αίτησης εκδόσεως στην εταιρία ELGlife για την έκδοση της κάρτας και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσής της.
Τέλος ο Σύλλογος προχωρά μέσω της Ειδικής Μηχνογραφικής Εφαρμογής στη χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού (ετήσια ή μηνιαία συνδρομή) αναλόγως της επιθυμίας του μέλους.

 • Αίτηση με αλληλογραφία

Εάν το μέλος επιθυμεί να αποστείλει την αίτηση εγγραφής με αλληλογραφία, επικοινωνεί με τον Σύλλογο προκειμένου να του αποσταλεί η σχετική αίτηση ή επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.ssalpha.gr) από όπου μπορεί να εκτυπώσει την αίτηση.
Το μέλος συμπληρώνει την αίτηση εκδόσεως (υπόδ. 2) και την εξουσιοδότηση για την ανάληψη της συνδρομής του από τον τραπεζικό του λογαριασμό, υπογράφει την αίτηση και την εξουσιοδότηση και επικυρώνει την υπογραφή του από Κατάστημα της Τραπέζης ή ένα ΚΕΠ και στη συνέχεια την αποστέλλει στο Σύλλογο.
Ο Σύλλογος παράγει κωδικό αίτησης μέσω ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει αναπτύξει, κρατάει την πρωτότυπη αίτηση, αναγράφει σε φωτοτυπία της αίτησης τον κωδικό αίτησης και αποστέλλει την φωτοτυπία στο μέλος.
Το μέλος στη συνέχεια μεταβαίνει σε ένα Κατάστημα της Τραπέζης και συμπληρώνει Αίτηση Πάγιας Εντολής (υπόδ. 3) με συνημμένη τη φωτοτυπία της αίτησης εκδόσεως της κάρτας.
Ο υπάλληλος του Καταστήματος της Τραπέζης καταχωρεί την πάγια εντολή και παραδίδει στο μέλος το έντυπο που αποδεικνύει την καταχώρηση της εντολής.
Το έγγραφο αυτό παραδίδεται από το μέλος στο Σύλλογο.
Ο Σύλλογος αποστέλει αντίγραφο της αίτησης εκδόσεως στην εταιρία ELGlife για την έκδοση της κάρτας και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσής της.
Τέλος ο Σύλλογος προχωρά μέσω της Ειδικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής στη χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού (ετήσια ή μηνιαία συνδρομή) αναλόγως της επιθυμίας του μέλους.

Κόστος κάρτας

Το κόστος της ατομικής κάρτας είναι 50 ευρώ ετησίως (ή 4,17 ευρώ μηνιαίως).
Σε περίπτωση οικογενειακής κάρτας, δηλαδή για περισσότερα του ενός άτομα, το κόστος είναι 78 ευρώ ετησίως (ή 6,50 ευρώ μηνιαίως) και περιλαμβάνει όλα τα μέλη της οικογένειας έως και 10 άτομα.
Σε περίπτωση επιλογής και του Οδοντιατρικού πακέτου το κόστος ανέρχεται για την ατομική κάρτα σε 62 ευρώ ετησίως (ή 5,16 ευρώ μηνιαίως) και της οικογενειακής σε 90 ευρώ το χρόνο (ή 7,5 ευρώ ετησίως).

Αποστολή κάρτας

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του Μέλους και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το μέλος λαμβάνει την Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» προς χρήση, με μέριμνα της Εταιρίας.
Σημειώνεται ότι ο κάτοχος μπορεί να κάνει χρήση των προνομίων και παροχών της κάρτας μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής στην Εταιρεία Παροχής ELG Life Ltd μέσω της ειδικής μηχανογραφικής εφαρμογής του Συλλόγου και ανεξάρτητα με το αν έχει παραλάβει ή όχι την κάρτα. Με την πληρωμή της συνδρομής και μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες όλοι οι πάροχοι υγείας είναι ενημερωμένοι για την νέα κάρτα.

 • ΑΠΩΛΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της κάρτας ο Συνδρομητής συνεχίζει να έχει τα προνόμια του σε όλους τους συμβεβλημένους παρόχους Υγείας με την απλή επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας. Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Σύλλογο μας και να ζητήσει την έκδοση νέας κάρτας στο όνομά του.

 • ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της κάρτας, η Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» συνεχίζει να προσφέρει τις παροχές της στα εξαρτώμενα μέλη που έχει δηλώσει ο συνδρομητής, μέχρι τη λήξη της 12μηνης χρήσης της κάρτας.

 • ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί την διακοπή της Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» και η συνδρομή του έχει πληρωθεί εφάπαξ δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων.
Σε περίπτωση μηνιαίας καταβολής ο συνδρομητής καλείται να πληρώσει μέχρι και τον μήνα που ζήτησε την ακύρωσης της κάρτας.

 • ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»

Η ανανέωση της Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» γίνεται αυτόματα από την ειδική μηχανογραφική εφαρμογή που έχει αναπτύξει ο Σύλλογος στην ημερομηνία λήξης της κάρτας, μηνιαία ή εφάπαξ, σύμφωνα με την τρόπο που εσείς έχετε επιλέξει.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε ανανέωση της κάρτας πρέπει να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συλλόγου τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της κάρτας.