Κανονισμός λειτουργίας Κάρτας Υγείας “ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ”

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων AlphaBank μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξασφάλισε στον Τομέα Υγείας την συνεργασία του με την εταιρία ELGLife για την δημιουργία της Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ».