Προνόμια υγείας ΙΑΣΩ General για το Σύλλογο Συνταξιούχων της Alpha Bank

 • Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού και Ορθοπαιδικού για Επείγοντα Περιστατικά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στη τιμή των €20
 • Απεριόριστες επισκέψεις στις υπόλοιπες ειδικότητες των εξωτερικών ιατρείων, κατόπιν ραντεβού, στην προνομιακή τιμή των €20
 • Απορρόφηση του ποσοστού απαλλαγής/συμμετοχής στο πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης (ΑΧΑ) σε περίπτωση νοσηλείας
 • Απορρόφηση του 5% από τη συμμετοχή των ασφαλισμένων στις διαγνωστικές εξετάσεις στην περίπτωση προσκόμισης παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ (συμμετοχή 10% αντί 15% που ισχύει για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ)
 • Τιμές ΦΕΚ στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις για εξωτερικούς ασθενείς (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ 20% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου)
 • Δωρεάν χρήση του ασθενοφόρου σε περίπτωση νοσηλείας
 • Check up σε προνομιακή τιμή

Check up Basic 10 ευρώ

 • Γενική αίματος
 • Ουρία αίματος
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερόλη LDL
 • Χοληστερόλη HDL
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • Γενική ούρων
 • Παθολογική εκτίμηση
 • Επιπλέον ΗΚΓ + 10 Ευρώ
 • Επιπλέον A/A θώρακος F + 10 Ευρώ

 Check up Γενικό 30 ευρώ

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Ουρία αίματος
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερόλη LDL
 • Χοληστερόλη HDL
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • Γενική ούρων
 • Ουρικό Οξύ
 • Αλκαλική Φωσφατάση
 • Κρεατινίνη
 • SGOT-AST
 • SGOT-ALT
 • Επιπλέον ΗΚΓ + 10 ευρώ
 • Επιπλέον A/A θώρακος + 10 ευρώ
 • Επιπλέον Παθολογική εκτίμηση +10 ευρώ
 • Για γυναίκες, επιπλέον PAP Test +17 ευρώ
 • Για άντρες, επιπλέον PSA +15 ευρώ