ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ