ΕΦΚΑ-13η ΣΥΝΤΑΞΗ (ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣ/ΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2019)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στο με Α.Π. 1394/28-09-2020 έγγραφό σας»
Σχετ: α) το από 29/09/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα με συνημμένο το με Α.Π. 1394/28-09-2020 έγγραφο του Συλλόγου Συνταξιούχων Alpha Bank.

Σε απάντηση του αναφερόμενου στο θέμα εγγράφου σας με το οποίο διαμαρτύρεστε για τη μη καταβολή της 13ης σύνταξης, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν
αλληλογραφίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας (Ν. 4670/2020), η αρμόδια Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ μας ενημέρωσε ότι «γίνονται μηχανογραφικές ενέργειες για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης», πλην όμως δεν έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία καταβολής της. Τέλος θα ενημερωθείτε αρμοδίως για την ακριβή ημερομηνία χορήγησης της 13ης σύνταξης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΦΚΑ