Αρ. Πρωτ. 1147

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Προς

Διοικητή ΕΦΚΑ  κο Σέμπο Λάμπρο  &

Υποδιοικητή  ΕΦΚΑ κο Τσακίρη  Δημήτρη

 

Αξιότιμοι  κύριοι ,

Σε  συνεχεία  των επανειλημμένων προφορικών και εγγράφων   οχλήσεων  του  Συλλόγου μας  προς το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του  ΕΦΚΑ  α) για  την άμεση καταβολή  σύνταξης  στους  συνταξιούχους του μέλη μας που έχουν  δικαιωθεί  προς ετών προσυνταξιοδοτικής παροχής  καθώς και  β) για την άμεση απονομή και καταβολή  σύνταξης στους ασφαλισμένους  του που  έχουν  θεμελιώσει και  έχουν αιτηθεί προσυνταξιοδοτικής  παροχή,  σας  κοινοποιούμε  την από 16.10.2018 εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκληση  του Συλλόγου μας προς τον ΕΦΚΑ και ειδικότερα προς το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών, σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα  δεδομένου  ότι οι συνάδελφοι  για  πλέον  των δύο   ετών  στερούνται  τον βασικό  αν  όχι και  το μοναδικό πόρο  διαβίωσης τους,  για  λόγους  που  δεν ανάγονται σε  δική τους υπαιτιότητα  αλλά   για καθαρά διαδικαστικούς λόγους – όπως  επικαλείται το  Ταμείο – σχετικούς με την  μηχανογράφηση του  ΕΦΚΑ και του  συγκεκριμένου τμήματος.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν  καταβληθεί καμία σύνταξη στους  δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής επανερχόμαστε  με την  κοινοποίηση  της εξώδικης δήλωσης διαμαρτυρίας, με την ελπίδα ότι θα  ενσκήψετε  στο φλέγον τούτο θέμα και  θα προβείτε σε  όλες  τις  δέουσες ενέργειες  προκειμένου  για την άμεση επίλυση του θέματος και την καταβολή της  δικαιούμενης  σύνταξης  στους συναδέλφους.

 

 

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο AN. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΦΚΑ