Αρ. Πρωτ. 1148

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Προς

Υφυπουργό  Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Αξιότιμο κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο,

 

Αξιότιμε  κ. Υφυπουργέ,

Σε  συνεχεία  των επανειλημμένων προφορικών και εγγράφων   οχλήσεων  του  Συλλόγου μας  προς το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του  ΕΦΚΑ  α) για  την άμεση καταβολή  σύνταξης  στους  συνταξιούχους του μέλη μας που έχουν  δικαιωθεί  προς ετών προσυνταξιοδοτικής παροχής  καθώς και  β) για την άμεση απονομή και καταβολή  σύνταξης στους ασφαλισμένους  του που  έχουν  θεμελιώσει και  έχουν αιτηθεί προσυνταξιοδοτικής  παροχή,  σας  κοινοποιούμε  την από 16.10.2018 εξώδικη διαμαρτυρία και πρόσκληση  του Συλλόγου μας προς τον ΕΦΚΑ και ειδικότερα προς το Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών, σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα  δεδομένου  ότι οι συνάδελφοι  για  πλέον  των δύο   ετών  στερούνται  τον βασικό  αν  όχι και  το μοναδικό πόρο διαβίωσης. Επειδή παρά την ρητή  διαβεβαίωση  των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων από τον Ιούλιο του 2018 για την άμεση  διευθέτηση του  ζητήματος, καμία σύνταξη  στους  δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα, επανερχόμαστε  με την  κοινοποίηση  και προς   εσάς  της ως άνω εξώδικης δήλωσης πρόσκλησης διαμαρτυρίας, με την ελπίδα ότι θα  ενσκήψετε  στο φλέγον τούτο θέμα και  θα προβείτε σε  όλες  τις  δέουσες ενέργειες  προκειμένου  για την άμεση επίλυση του θέματος και την καταβολή της  δικαιούμενης  σύνταξης  στους συναδέλφους.

 

 

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο AN. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ