ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ – “13η ΣΥΝΤΑΞΗ”                                                   

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι είχαμε κάνει διαβήματα στο Υπουργείο Εργασίας για να αποκατασταθεί στο σύνολο η 13η σύνταξη και να καταβληθεί σε όλους.

Μόλις διαπιστώσαμε ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσυνταξιοδοτικοί τ. ΕΤΑΤ (ΤΑΠΤΠ) στη σχετική νομοθετική ρύθμιση προβήκαμε στις επισυναπτόμενες επιστολές και αναμένουμε τις ενέργειες τους.

Παρακολουθούμε όπως πάντα, υπεύθυνα το θέμα και θα σας ενημερώσουμε για τις εξελίξεις.

 

 

                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ. 1211

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 14 Μαΐου 2019

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

ΠΡΟΣ :

– Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  κα Ευτυχία Αχτσιόγλου

– Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  κο  Αναστάσιο Πετρόπουλο

Κύριοι Υπουργοί

Μόλις χθες κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η τροπολογία που είχατε προαναγγείλει σχετικά με τη χορήγηση 13ης σύνταξης σε μόνιμη βάση για όλους τους συνταξιούχους.

Όμως αιφνιδίως διαπιστώσαμε ότι αποκλείονται αυθαίρετα οι συνταξιούχοι μέλη μας του τ. ΤΑΠΤΠ που είχαν ενταχθεί στο ΕΤΑΤ και σήμερα με το άρθρο 53 του Ν. 4198/2016 είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ .

Η χορήγηση της 13ης “σύνταξης” και στους  συνταξιούχους του τ. ΕΤΑΤ είναι επιβεβλημένη και αναγκαία στους ως άνω συνταξιούχους καθώς η σύνταξη τους έχει μειωθεί αλλεπάλληλα,  σε πολλές δε περιπτώσεις ακόμα και  άνω του 70% , παρά τις αντίθετες νομοθετικές δεσμεύσεις και την νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων της Χώρας.

Πράγματι,  οι συνταξιούχοι του τ. ΕΤΑΤ προερχόμενοι από το ΤΑΠΤΠ έχουν υποστεί όλες τις μειώσεις των μνημονιακών νόμων (Ν. 3863/2010, 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012) καθώς και την κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, επιδόματα τα οποία δίνονταν σύμφωνα με ρητή καταστατική διάταξη του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τράπεζας Πίστεως σε όλους τους συνταξιούχους και συνίσταντο σε μια σύνταξη που καταβάλλονταν τον Δεκέμβριο κάθε έτους και στο 1/2 της σύνταξης που καταβάλλονταν τον Απρίλιο και τον Ιούνιο .

Σημειώνεται ότι και με το Ν. 4387/2016 μειώθηκε έτι περαιτέρω η σύνταξη τους καθώς ο τρόπος υπολογισμού της αναπροσαρμόσθηκε επί τα χείρω κατά παράβαση των καταστατικών διατάξεων του ΤΑΠΤΠ.

Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι ο δικαιολογητικός σκοπός της  προτεινόμενης ρύθμισης (ραγδαία και σημαντική συρρίκνωση των εισοδημάτων των συνταξιούχων) επιβάλλει τη χορήγηση 13ης “σύνταξης” και στους συνταξιούχους του τ. ΕΤΑΤ προερχόμενων από το  ΤΑΠΤΠ αλλά και από τα άλλα Ταμεία των Τραπεζών (ΤΕΑΠΕΤΕ, ΛΑΚ).

Κύριοι Υπουργοί,

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο τυχόν αποκλεισμός των συνταξιούχων του τ.ΕΤΑΤ από την καταβολή της “13ης σύνταξης” είναι αυθαίρετος και αδικαιολόγητος και για το λόγο αυτό σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε σχετική τροποποίηση της προτεινόμενης νομοθετικής διάταξης  προκειμένου να χορηγηθεί και στους ως άνω συνταξιούχους η ” 13η σύνταξη” .

Φυσικά, όπως σας έχουμε επανειλημμένως επισημάνει με επιστολές και διαβήματα στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες αναμένουμε περαιτέρω νομοθετική παρέμβαση  για την πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων των μελών μας.

 

Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων

ALPHA BANK

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                               Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ