Αρ. Πρωτ. 1210

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 13 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
(ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ)

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά και την συνάντηση την Τετάρτη 8/5/2019 της Προέδρου του Συλλόγου κ. Μωραΐτη  και της Νομικής μας Συμβούλου κ. Φιλιπποπούλου με τη Διευθύντρια του ΕΦΚΑ (Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών) κ. Φουρνάρου, τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ κ. Ι. Σκοπούλη, τον συνεργάτη του κ. Θωμόπουλο καθώς και με την υπεύθυνη Προμηθειών του ΕΦΚΑ, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι εκκρεμείς αποφάσεις απονομής σύνταξης των συναδέλφων μας δικαιούχων προσυνταξιοδοτικής παροχής  ΤΑΠΤΠ η έκδοση των οποίων χρόνιζε επί έτη και τα δικαιούμενα ποσά σύνταξης κάθε συνταξιούχου θα πιστωθούν άμεσα στον δηλωθέντα λογαριασμό καθώς έχουμε τη ρητή διαβεβαίωση των αρμοδίων ότι το μηχανογραφικό σύστημα της UNISYSTEM το οποίο αφορά τους συναδέλφους που προέρχονται από το ΤΑΠΤΠ θα τεθεί άμεσα σε λειτουργία.

Συνάδελφοι,

Οι συνεχείς πιέσεις και παραστάσεις στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, η αποστολή επιστολών αλλά και εξώδικων δηλώσεων – διαμαρτυριών στον ΕΦΚΑ αλλά και στον Υφυπουργό έφεραν αποτέλεσμα.

Οι αγώνες μας συνεχίζονται για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας και θα σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                               Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ