Ε.Φ.Κ.Α

 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ

 Δ/ΝΣΗ Β΄ΠΑΡΟΧΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54

Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ

1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΥΠΟΨΗ:κ. ΦΟΥΡΝΑΡΟΥ

 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ: κ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ

ΤΗΛ : 2108808847

κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΗΛ: 2108808765

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

 ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54

Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ

6ος ΟΡΟΦΟΣ