ΕΦΚΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2021
Αριθ. Πρωτ.: 1448

 

ΠΡΟΣ

κ. Χρήστο Χάλαρη,

Διοικητή του ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (e-ΕΦΚΑ)

——————————————-

Θέμα : Κατάργηση Περιφερειακής Διεύθυνσης τ.ΤΑΥΤΕΚΩ – Σοβαρές Δυσλειτουργίες κατά την χορήγηση των παροχών.

Κύριε Διοικητά,

Από την πρώτη στιγμή, ο Σύλλογος μας είχε επισημάνει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που θα σήμαινε η κατάργηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης του τ ΤΑΥΤΕΚΩ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της σε επιμέρους υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ.

Εξάλλου, σύμφωνα με ρητή διάταξη του Ν. 4387/2016 μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του e-ΕΦΚΑ το ύψος και η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις καταστατικές διατάξεις του τ.ΤΑΑΠΤΓΑΤΕ – ΤΑΥΤΕΚΩ.

Παρά ταύτα, και χωρίς κανένα σχεδιασμό , όπως αποδείχθηκε, με απόφαση σας το Δεκέμβριο του 2020 μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες της ως άνω Περιφερειακής Διεύθυνσης του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ σε επιμέρους Γενικές Διευθύνσεις και Υποκαταστήματα του Ενιαίου Φορέα, ενέργεια η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις  και δυσλειτουργίες καθώς οι Διευθύνσεις του e- ΕΦΚΑ στις οποίες μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες έχουν ήδη εκκρεμότητες πολλών μηνών (όπως πχ η Διεύθυνση Β΄Παροχών με Προϊστάμενη του κ. Φουρνάρου στην οποία εκκρεμούν εδώ και μήνες η εισήγηση εξέταση ενστάσεων, εξαγορά προϋπηρεσίας) οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν λόγω κορωνοϊου και υποχρεώνονται με την απόφαση σας να αναλάβουν και νέες αρμοδιότητες με τις εντεύθεν συνέπειες για αυτούς και για τους ασφαλισμένους.

Σημειώνεται ότι  μέχρι σήμερα δεν έχουν γνωστοποιηθεί τα στοιχεία επικοινωνίας των νέων υπηρεσιών (διευθύνσεις, τηλέφωνα,email) στους ασφαλισμένους και στους εκπροσώπους αυτών, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι μας εν μέσω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών του κορωνοϊού να αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες, όταν δε απευθύνονται στα Τοπικά Υποκαταστήματα του e- ΕΦΚΑ οι υπάλληλοι δηλώνουν πλήρη άγνοια.

Η πλήρης αδυναμία εξυπηρέτησης των συναδέλφων μας (που καθόλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου έχουν καταβάλει υψηλότατες εισφορές) συνεχίζεται δυόμιση μήνες μετά την σχετική απόφαση σας, οι δε συνταξιούχοι μέλη μας έχουν βρεθεί σε απόγνωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μη καταβολή του επιδόματος συμπαράστασης (ετέρου προσώπου) σε μέλη μας που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης , με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η ίδια η ζωή αυτών.

Κύριε Διοικητά,

Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση σας να επιληφθείτε άμεσα του θέματος και να προβείτε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η χορήγηση των παροχών όπως προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                            Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

1448_18.2.2021 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΦΚΑ κον ΧΑΛΑΡΗ