Οι Συνεδριάσεις της Επιτροπής της Γενικής Δ/νσης Παροχών & Υγείας για τον μήνα Αύγουστο 2022 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω κωλύματος της Προέδρου. Θα ενημερωθείτε εκ νέου για τις Συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου 2022 οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 19/09/2022 έως 23/09/2022.

Η Γραμματέας της Επιτροπής
Μ.Κ. Κυριακοπούλου